Baker Tilly

Baker Tilly is een auditkantoor gespecialiseerd in het leveren van een wijd gamma aan revisorale diensten. Vandaag is correcte en transparante financiële informatie van uitzonderlijk groot belang voor het maatschappelijk verkeer in de breedste zin van het woord. Stakeholders als aandeelhouders, leveranciers, banken en andere schuldeisers, personeel, overheden etc. rekenen op betrouwbare financiële verslaggeving. Hiervoor is bij wet een taak weggelegd voor de bedrijfsrevisor.

Vrijblijvend kennismaken?

Vraag een afspraak

Anderzijds kan de revisor dankzij zijn ervaring en specialisatie u als cliënt adviseren, begeleiden en bijstaan bij complexe operaties als overnames. Wij zijn eveneens uitstekend geplaatst om u te helpen bij het uitzetten van interne administratieve bedrijfsprocessen en het uitwerken van interne controleprocedures binnen uw organisatie. Dankzij het internationale netwerk 'Baker Tilly' waartoe wij behoren zijn landsgrenzen geen obstakel. Heeft u bijstand nodig in een geschillenkwestie dan bent u bij ons eveneens aan het juiste adres. Wenst u deskundig advies bij financieringstabellen en budgetopmaak dan staan onze specialisten voor u klaar.
 

Hoe werken wij?

Commissarismandaten en controle opdrachten

Audit vertrekt steeds vanuit een risicoanalyse. Daarom is de kennis van het bedrijf van groot belang. Onze auditbenadering is daarom altijd toegespitst op de bijzondere behoeften en vereisten van de cliënt. Dit geldt zowel voor de multinational als voor de KMO. Daarom wordt ook veel zorg besteed aan de planning en voorbereiding van elke audit. Bovendien zien wij de audit niet alleen en uitsluitend als een “koele” controle. Waar wij menen een toegevoegde waarde te kunnen leveren inzake zwakke punten in de interne controle, fraudepreventie, processen van financiële verslaggeving zullen wij niet nalaten dit te doen. Dit zal steeds gebeuren binnen de strikte lijnen van de onafhankelijkheid. Zowel aan het begin van het auditproces, maar zeker op het einde zal de verantwoordelijke en tekenende partner het dossier evalueren met de medewerkers en in de laatste lijn persoonlijk bespreken met de cliënt.

Andere controle opdrachten en werkzaamheden

In samenwerking met onze andere ervaren professionals bieden wij op maat de nodige expertise aan voor de gevraagde dienstverlening. Zo zal de begeleiding bij een overname vaak gebeuren via een multidisciplinair team bestaande uit een auditor, een fiscalist, een jurist en een BTW-specialist.

Hier kan ook de inbreng van de buitenlandse collega’s van Baker Tilly International van groot belang zijn, mocht de acquisitie zich in het buitenland voordoen.
 

Een waaier aan diensten

 • Mandaten van commissaris in vennootschappen en verenigingen (VZW’s)
 • Specifieke controle opdrachten voor ondernemingsraden en rapporteringen
 • Controle van geconsolideerde jaarrekeningen
 • Controle van financiële rapporteringen
 • Applicatie van IFRS (International Financial Reporting Standards): bijstand en certificering
 • Specifieke controleverslagen voor overheden en openbare besturen
 • Opzetten en optimaliseren van interne controlesystemen alsook interne audits, analyses van bedrijfsprocessen
 • Audit en advies bij fusies en overnames (due diligence)
 • Wettelijke controle opdrachten zoals inbreng in natura, quasi-inbreng, omzettingen van vennootschappen, fusies en splitsingen van vennootschappen, wijziging maatschappelijk doel, vereffeningsverslagen, beperking voorkeurrecht, uitgifte aandelen beneden fractiewaarde, interim dividenden…
 • Controle van de boekhoudingen van notariskantoren
 • Arbitrageprocedures
 • Rendabiliteitsanalyses
 • Fraudeonderzoeken
 • Niet financiële rapportering en duurzaamheidsverslaggeving, corporate governance
 • Gerechtelijke expertisen

Bijkomende dienstverlening van de bedrijfsrevisor

Meer weten wat een bedrijfsrevisor voor u kan betekenen?