Data analytics

robot audit AI

Baker Tilly is klaar voor de "revisor van morgen" aanpak

Vrijblijvend kennismaken?

Vraag een afspraak

Fraudescans

Wij gebruiken analysetools waarmee boekhoudingen kunnen worden gescand op frauderisico’s, ongebruikelijke transacties/trends en interne controleproblemen. 

Onze analysetools maken gebruik van: 

  • expertsystemen waarbij de gebundelde kennis van honderden auditoren kunnen worden ingezet;
  • specifieke testen waarmee frauderisico’s kunnen worden in kaart gebracht;
  • kunstmatige intelligentie algoritmen die onze risico inschattingen helpen bijsturen.

Process mining

Wij gebruiken process mining software om operationele en financiële bedrijfsprocessen te analyseren op inefficiënties en interne controle problemen.

Dashboarding

Wij ondersteunen de ontwikkeling en implementatie van interactieve dashboarden voor financiële en operationele management rapportering.