Aan de slag met de nieuwe Europese duurzaamheidsregels

Vakartikels

Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt binnenkort een grotere groep van ondernemingen verplicht om te rapporteren over hun ESG-beleid of duurzaamheidsstrategie. Deze nieuwe richtlijn maakt deel uit van de Europese Green Deal.  Wat houdt de CSRD precies in, en welke gevolgen heeft deze wetgeving voor uw onderneming?

Meer bedrijven vallen onder de nieuwe CSRD-richtlijn

Vandaag moeten ongeveer 12.000 Europese organisaties in hun jaarverslag duurzaamheidinformatie verstrekken onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De grens voor deze verplichte duurzaamheidsrapportering ligt op bedrijven en organisaties van openbaar belang die meer dan 500 medewerkers in dienst hebben.
Met de nieuwe Corporate Sustainability Reporting-richtlijn wordt de NFRD aangescherpt en de groep ondernemingen uitgebreid. Concreet moeten binnenkort ook ondernemingen rapporteren als ze aan twee van de drie volgende criteria voldoen: 

 • Meer dan 250 medewerkers
 • Meer dan 40 miljoen euro omzet 
 • Meer dan 20 miljoen euro op de balans 

Door deze aanpassing stijgt het aantal bedrijven of organisaties dat moet beantwoorden aan de nieuwe EU-richtlijn van 11.700 naar circa 49.000.
 

Hoe ziet de tijdslijn eruit?

De CSRD-rapportering start: 

 • Vanaf 1 januari 2024 voor grote bedrijven en organisaties van openbaar belang die al moesten rapporteren onder de NFRD (rapport in 2025)
 • Vanaf 1 januari 2025 voor bedrijven die voldoen aan twee van de drie criteria onder de CSRD (rapport in 2026)
 • Vanaf 1 januari 2026 voor beursgenoteerde kmo’s (rapport 2027)

Kmo’s die niet verplicht zijn om te rapporteren, kunnen dit altijd op vrijwillige basis doen. 
 

De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wijzigt de drempels voor bedrijven en organisaties om een duurzaamheidsrapportering op te starten.

Wat moeten bedrijven rapporteren?

Bedrijven moeten in hun jaarverslag of managementverslag verslag uitbrengen over hun ESG- of duurzaamheidsbeleid. Meer specifiek moeten ze informatie voorzien over de strategie en doelstellingen, die  vertaald moeten worden in concrete projecten met meetbare performantie, kwantitatief en/of kwalitatief. Het wordt als het ware een soort duurzaamheidtrajectcontrole in een door Europa vastgelegd draaiboek, waarbij een bedrijf of organisatie zowel het verleden als de toekomst zal moeten staven met aantoonbare gegevens. Duurzaamheidsambities of -verklaringen zullen uitvoerbaar én aantoonbaar moeten zijn over een bepaald tijdsverloop.

Eén nieuwe rapporteringstandaard

Parallel met de CSRD worden ook nieuwe normen of standaarden ingevoerd: de zogenaamde European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Vaak gebruikte duurzaamheidsankers, zoals bijvoorbeeld GRI (Global Reporting Initiative), SDG’s (Sustainable Development Goals) of SASB’s (Sustainable Accounting Standard Boards) blijven op zich waardevol, maar de ESRS worden onherroepelijk dé nieuwe taal om te rapporteren of data aan te reiken.  

Het doel is het gebruik van één uniforme standaard, zodat er grotere transparantie en meer betrouwbare verslaggeving ontstaat. Deze eenduidige transparantie moet greenwashing vermijden en uiteindelijk helpen om financiële middelen en investeringen zoveel mogelijk te kanaliseren naar echt duurzame economische activiteiten. 
 

Het kunnen aantonen van duurzaamheid volgens de geldende normen wordt voor elke onderneming, klein of groot, cruciaal om competitiviteit en weerbaarheid te blijven garanderen.

Een goede voorbereiding is absoluut nodig

Er zijn minstens twee aspecten die aanzetten tot tijdig anticiperen. Enerzijds is er de tijdslijn van de verplichte rapporteringsopvolging, en anderzijds is er de niet te onderschatten complexiteit van de ESRS. De ESRS of nieuwe rapporteringsstandaarden zijn een complex geheel van ruim 100 ESG-indicatoren die volgens een vastgelegd draaiboek moeten behandeld worden. De combinatie van tijd en complexiteit vraagt om een tijdige voorbereiding! In de praktijk – via onder meer gesprekken met klanten – merken we bij Baker Tilly dat dit sterk onderschat wordt. 

Doorsijpeleffect naar alle ondernemingen

Ook kmo’s en kleinere bedrijven die niet “moeten” rapporteren, raden we aan zich goed voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving. Enerzijds is er de toenemende druk van banken, investeerders, medewerkers en klanten om duurzaamheid aantoonbaar te maken. Anderzijds kunt u  in de rol van toeleverancier gevraagd worden om duurzaamheidsgegevens aan te reiken aan bedrijven die wel moeten rapporteren
Het kunnen aantonen van duurzaamheid volgens de geldende normen zal hoe dan ook, direct of indirect, voor iedere onderneming cruciaal worden om competitiviteit en weerbaarheid te blijven garanderen.
 

De essentie

 • In april 2021 publiceerde de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
 • Met deze nieuwe richtlijn wordt een grotere groep van ondernemingen verplicht om te rapporteren over hun ESG-beleid.
 • De betroffen bedrijven moeten in hun jaarverslag of managementverslag rapporteren over hun ESG- of
  duurzaamheidsbeleid, met specifieke aandacht voor de strategie en doelstellingen en een vertaling ervan
  in concrete projecten met meetbare resultaten.
 • Het kunnen aantonen van duurzaamheid volgens de geldende normen wordt voor elke onderneming, klein of groot,
  cruciaal om competitiviteit en weerbaarheid te blijven garanderen.
 • Een goede en tijdige voorbereiding is cruciaal om deze nieuwe rapporteringsverplichting correct uit te voeren.
   

Wilt u aan de slag gaan met CSRD? Of hebt u vragen over uw duurzaamheidsbeleid?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Philip Dooms, Partner ESG & Sustainability of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.