Beloon de ideeën van uw creatieve werknemers met een innovatiepremie

Vakartikels

Doe meer met de ideeën van eigen medewerkers! De (eenmalige) innovatiepremie is voor een onderneming een eenvoudige en snelle manier om creatieve werknemers te belonen. Op die manier kunt u als werkgever een financiële vergoeding toekennen aan werknemers die door hun zin voor initiatief het concurrentievermogen van uw onderneming verbeteren. De overheid ziet innovatie als een belangrijke meerwaarde voor een onderneming.

Bij deze maatregel (de “innovatiepremie”) gaat het om een premie die een werkgever toekent en betaalt aan zijn creatieve medewerker(s) die in de onderneming een nieuw idee aanbrengen, uitwerken en in de praktijk toepassen (of op weg zijn om toe te passen…).

Alle werkgevers uit de privésector die werknemers tewerkstellen, komen in aanmerking voor deze regeling.

Voordeel voor de werkgever

De onderneming moet geen sociale bijdragen betalen op deze premie.

Voordeel voor de werknemer

Ook de werknemer is vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen op de premie.

Wat is innovatie?

Innovatie wordt gedefinieerd als een nieuwigheid of concept die een effectieve meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. Een innovatief idee kan betrekking hebben op verschillende domeinen: techniek, economie, productiviteit, leefmilieu, welzijn op het werk,… en is zowel van toepassing op producten, diensten, gereedschappen, werkprocessen, de arbeidsomgeving,…

De innovatiepremie is een onverwacht succes in veel bedrijven. Daarom wordt de maatregel verlengd tot 31 december 2020.

Voorwaarden

De premie is van toepassing op maximum 10% van de werknemers (per innovatieproject) binnen de onderneming. In bedrijven met minder dan 30 personen mag u maximaal drie personen belonen.

Bovendien mag de beloning niet groter zijn dan 1% van de brutoloonmassa en mag de premie de maandelijkse brutobezoldiging van de werknemer niet overschrijden.

Procedure

De te volgen procedure is relatief eenvoudig. Als werkgever moet u uw werknemers informeren over het project (criteria, procedures en premie). Tegelijk moet u diezelfde gegevens meedelen aan de FOD Economie en aan de RSZ (namen van de werknemers en de bedragen).

Besluit

De innovatiepremie is een voordelig beloningsysteem en creëert een win-winsituatie voor werkgevers én werknemers.

Omwille van het huidig succes van deze maatregel is de toepassing ervan verlengd tot 31/12/2020.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.

Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.