Btw: nieuwe btw-regels e-commerce vanaf 1 juli 2021

Vakartikels

Vanaf 1 juli 2021 wordt de regeling voor verkopen op afstand binnen Europa grondig hervormd. Webshops die goederen leveren aan particulieren in andere landen, moeten vanaf die datum rekening houden met heel wat nieuwe btw-regels. Dit is ook het geval voor ondernemers die lokale diensten verrichten aan particulieren in een andere lidstaat. 

Nieuwe regels vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 wordt de regeling voor verkopen op afstand binnen Europa grondig hervormd. Ook de regels met betrekking tot lokale diensten, verricht in andere lidstaten voor particulieren, zullen wijzigen. Hierbij wordt een vereenvoudiging ingevoerd die gelijkaardig is aan de vereenvoudiging die nu al bestaat voor diensten verricht langs elektronische weg. Zo zullen ondernemingen in bepaalde gevallen in staat zijn om buitenlandse btw via hun eigen lidstaat af te dragen. Hierdoor zal de administratieve last en de kost van een buitenlandse btw-registratie in vele gevallen vermeden kunnen worden. Om dit te realiseren, wordt het bestaande MOSS-systeem (Mini-One-Stop-Shop) uitgebreid en omgevormd tot een OSS-systeem (One-Stop-Shop of éénloketsysteem). 

Verruiming (M)OSS-systeem naar alle diensten voor particulieren en verkopen op afstand. 

Kort geschetst kunnen onder andere de volgende handelingen onder de nieuwe OSS-regeling vallen:

 • Alle dienstprestaties aan particulieren in andere lidstaten 
  Het gaat dus niet enkel om elektronische diensten, die sinds 2015 al onder de MOSS-regeling konden vallen, maar wel om alle diensten. 
  Stel: u bent een schilder en voert schilderwerken uit in een woning in Nederland. Als u die werken aanrekent aan een Nederlandse particulier, dan moet u momenteel Nederlandse btw aanrekenen en moet u zich lokaal registreren voor btw. Met de nieuwe OSS-regeling is dit niet langer nodig en kunt u via een Belgische OSS-aangifte Nederlandse btw afdragen.
 • Verkopen op afstand
  Dit zijn leveringen waarbij de goederen door of voor rekening van de leverancier worden verzonden naar een afnemer in een andere lidstaat, voor zover de afnemer een particulier is of een btw-plichtige/niet btw-plichtige rechtspersoon wiens intracommunautaire verwervingen niet aan de btw onderworpen zijn (bijvoorbeeld kleine vrijgestelde ondernemingen). 
  Volgens de huidige regels zijn deze verkopen onderworpen aan de btw van de lidstaat van de verkoper, tenzij een bepaalde drempel overschreden wordt (EUR 35.000 / EUR 100.000) of als de verkoper er zelf voor opteert om de btw te voldoen in de lidstaat van de afnemer.
  Vanaf 1 juli 2021 zullen de bestaande drempels van EUR 35.000 en EUR 100.000, waaronder het mogelijk was nog steeds btw van uw eigen lidstaat aan te rekenen, afgeschaft worden. Zij worden vervangen door een drempel van EUR 10.000, waarbij men voor de berekening ervan voortaan zal moeten kijken naar de lidstaat van vestiging van diegene die de prestatie levert, en niet langer naar de lidstaat van bestemming.

Geen verplichte btw-registratie in lidstaten waar verkoopdrempel overschreden is. 

 • Verkopen op afstand bij invoer
  Hierbij wordt de huidige vrijstelling bij invoer van kleine zendingen (max. EUR 22) afgeschaft. Bij verkopen op afstand zal niet de invoer, maar wel de levering aan de particuliere klant belast worden. De waarde van het ingevoerde goed zal niet meer mogen bedragen dan EUR 150.

De belastbare verrichtingen vallen onder een van de volgende drie OSS-regelingen:

 • De Unieregeling (OSS-EU)
 • De niet-Unieregeling (OSS-non-EU)
 • De invoerregeling (IOSS)

Hierbij is het mogelijk dat u voor verschillende handelingen verschillende OSS-aangiften zal moeten indienen.

De OSS-regeling zal facultatief zijn. Maar eens u ervoor opteert, moet ze periodiek ingediend worden. Hebt u al een buitenlandse btw-registratie? Dan zult u dus niet verplicht zijn om ervan gebruik te maken, ook al kunt u het ook doen in combinatie met die buitenlandse btw-registratie. Dit kan nuttig zijn wanneer u ook van plan bent om andere transacties te verrichten in het buitenland waarvoor een OSS-aangifte niet gebruikt kan worden (bijvoorbeeld intracommunautaire verwervingen voor het aanleggen van een buitenlandse stock, lokale verkopen aan particulieren,…).

Ondanks het feit dat de nieuwe regeling pas ingaat op 1 juli 2021, kunt u momenteel via Intervat al een registratie aanvragen. 

Voor een uitgebreid overzicht van de nieuwe regels verwijzen wij u graag naar ons webinar van 25 maart 2021. Hebt u deze infosessie gemist? Dan kunt u dit webinar herbekijken via onderstaande replay.

Please accept marketing cookies to watch this video

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Wim De Pelsmaeker, Partner VAT / Gecertificeerd belastingadviseur, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.