Concrete aandachtspunten voor de bedrijfsleider in tijden van corona: tips van een bedrijfsrevisor

Vakartikels

In deze woelige coronatijden is een goed inzicht in de cijfers en financiële gezondheid van uw bedrijf extra belangrijk geworden. 
Kent u het antwoord op de volgende vragen?

 • Heb ik minder omzet? Om welk bedrag gaat het?
 • Welke vaste kosten kan ik verlagen?
 • Hoe zit het met mijn liquiditeiten? Welke impact heeft dit op de relatie met mijn bankier(s)?
 • Welke investeringen kan ik nog doen om ‘rond’ te komen?

Het zijn maar enkele van de vele vragen waar u als bedrijfsleider moet bij stilstaan. In dit artikel focussen we op enkele punten vanuit onze ervaring als ‘commissaris’ van ondernemingen.

Continuïteit van uw onderneming

Er bestaan heel wat boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke regels over het thema (dis)continuïteit van ondernemingen met tal van verantwoordelijkheden. 

Houdt de cijfers en financiële gezondheid van uw bedrijf goed in het oog 

Een goed inzicht in uw ratio’s en kerncijfers geeft u alvast een eerste indicatie in welke richting uw bedrijf evolueert. Bespreek in dit kader ook tussentijdse cijfers van uw onderneming met uw raadgevers en bankiers.

Relatie met uw bankier(s)

Communiceer duidelijk met uw bankier(s) en hou hen goed op de hoogte van de evolutie van de ondernemingscijfers, zowel bij positieve als negatieve resultaten. Hierbij is het belangrijk om zowel terug te blikken op historische cijfers als vooruit te kijken naar toekomstige evoluties.

Bekijk proactief welke houding uw bankier aanneemt tegenover uw bedrijf. En vergeet zeker niet te spreken over de waarborgen die ze hebben genomen in het kader van de kredieten die ze verleend hebben.

Als gevolg van vertrouwensbreuken in relaties tussen banken en ondernemingen zien we momenteel steeds meer dat banken hun hypothecaire mandaten omzetten in hypotheken met bijkomende zware kosten. Bespreek daarom tijdig en transparant mogelijke oplossingen als u financiële tekorten verwacht. Een overzicht van uw toekomstige inkomsten en uitgaven is hierbij een nuttige leidraad.

De toekomst is onzeker

Dit is vandaag jammer genoeg de realiteit. Hoe gaat u daarmee om in het kader van de boekhouding en uw verantwoordelijkheid? In eerste instantie moet u naar de balans van uw onderneming kijken. Bij elke post op het actief van uw balans moet u zich de volgende vraag stellen: “Is het opgenomen actief correct gewaardeerd en kan dit gerealiseerd worden voor het opgenomen bedrag?”.

Laat ons de voorraad als voorbeeld nemen. Is het nodig om - vanuit het principe van voorzichtigheid -  bijkomende waardeverminderingen te nemen? We raden u aan om hierover met uw boekhouder te spreken, want dergelijke correcties hebben uiteraard een belangrijke impact op de solvabiliteitsratio van uw onderneming.

Analyseer ook kritisch of u geen kosten kunt verminderen. Onderhandel met uw leveranciers en laat de concurrentie volop spelen.

Als uw bedrijf een matige of negatieve groei kent, dan raden we u aan om alle indicatoren in verband met toekomstige omzet en activiteiten goed op te volgen en ook het kostenbeheersingsproces zeer goed in het oog te houden.

Innoveer en analyseer uw markt en sector

In crisissituaties ontstaan ook nieuwe ideeën en mogelijkheden. Neem de moeite om nieuwe uitdagingen te bekijken. Bestudeer hoe digitalisering, informatisering of internationalisering uw bedrijf klaar kan maken voor de toekomst.

Bekijk in uw sector ook of er geen bedrijven te koop aangeboden worden. In crisisperiodes zijn er steeds interessante zaken te doen. Nieuwe initiatieven worden ondersteund door overheidsmaatregelen, goedkope kredieten en extra beschikbare medewerkers op de arbeidsmarkt. Maximaliseer ook alle mogelijke verkoopkansen.

Gebruik de overheidsmaatregelen

De overheid heeft tijdens deze coronacrisis niet stilgezeten. Er bestaan heel veel maatregelen waarop u een beroep kunt doen.

Maak gebruik van de coronasteunmaatregelen van de overheid 

Als alles voor u een doolhof geworden is, kunt u een duidelijk overzicht van deze maatregelen vinden op onze website. Surf naar www.bakertilly.be/nl/corona voor meer informatie.

Nog enkele tips om risico’s te beheersen of te verminderen

 • Maak een grondige analyse van uw verzekeringsportefeuille: is uw onderneming voldoende beschermd tegen klassieke en nieuwe risico’s (zoals GDPR-inbreuken)? 
 • Is uw online-handel in orde met de regelgeving?
 • Maak werk van een goed personeelsbeleid: laat een sociale audit uitvoeren op het vlak van bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, loonschalen, tewerkstellingsplannen en voorbereiding op sociale inspectie.
 • Bescherm uw intellectuele eigendomsrechten
 • Beoordeel de status van uw rechtsgeschillen.
 • Onderzoek of u geen bijkomende subsidies kunt aanvragen in het kader van de compensatiemaatregelen door de overheid.
 • Staan het milieubeleid en de vergunningen op punt in uw onderneming?
 • Meer dan ooit loont het de moeite om een goede successieplanning en persoonlijke financiële planning uit te werken: neem tijdig de nodige stappen! 
 • Bescherm uw persoonlijke eigendommen.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Peter Weyers, Partner / Bedrijfsrevisor & Boekhouder-Fiscalist, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.