De arbeidsdeal

Vakartikels

Op 17 juni 2022 sloot het kernkabinet van de federale regering de zogenaamde Arbeidsdeal. De onderhandelingen daarover liepen reeds een paar maanden, maar nu pas is er een akkoord over alle details. Doelstelling van de regering is om 80% van de actieve bevolking tegen 2030 aan het werk te krijgen. 

De goedgekeurde maatregelen moeten een beter evenwicht tussen werk en privé mogelijk maken. We sommen de belangrijkste punten voor u op:

Werkweek van vier dagen

Een werknemer zal vijf dagen arbeid kunnen presteren in een vierdagenwerkweek. De werknemer zal de vierdaagse werkweek moeten aanvragen aan de werkgever. Deze kan de aanvraag weigeren, maar zal deze weigering duidelijk moeten kunnen motiveren.

Wisselend weekregime:

Werknemers zullen kunnen beslissen de ene week minder te werken en de volgende week meer (bijvoorbeeld voor situaties van co-ouderschap ingeval van echtscheiding).

Recht op deconnectie vanaf 2023:

Werknemers krijgen het recht om buiten de werkuren offline te zijn. Werkgevers zullen niet meer mogen verwachten dat werknemers berichten of mails lezen of beantwoorden buiten de werkuren (deze maatregel geldt enkel voor bedrijven vanaf 20 werknemers).

Tijdig zicht op uurroosters:

Uurroosters mogen niet meer op het laatste moment meegedeeld worden aan de werknemer. De huidige bekendmakingstermijn van 5 werkdagen wordt opgetrokken naar 7 werkdagen.

Opleidingen:

Vanaf 2023 zullen ondernemingen jaarlijks een opleidingsplan moeten opstellen. In bedrijven met minstens 10 werknemers komt er een individueel opleidingsrecht van vijf dagen per jaar tegen 2024 (momenteel is dit drie dagen).

Transitietraject:

Vanaf 2023 zal de alternatieve invulling van de opzeggingstermijn) hervormd worden, met het oog op inzetbaarheidsmaatregelen bij ontslag van een werknemer met minstens 30 weken opzeg/verbreking. Deze maatregel wil mee een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt.
Wie zijn job verliest, kan zo tijdens zijn opzegtermijn al in een ander bedrijf aan de slag. Daarvoor is een compensatieregeling uitgewerkt tussen de nieuwe en de oude werkgever. 

Bij oudere werknemers kunt u ook het laatste derde van de opzegtermijn, via de werkgeversbijdragen, omzetten in opleiding of outplacement.

E-commerce:

Via proefprojecten maakt de regering avondwerk mogelijk in de e-commerce.

Ook de regels om te werken tussen 20 uur 's avonds en middernacht worden versoepeld, mits de nodige premies of extra loon. 

Platformeconomie:

Alle platformwerkers (bijvoorbeeld Uber of Deliveroo-fietskoeriers) worden verzekerd tegen arbeidsongevallen, ook wanneer ze een statuut van zelfstandige hebben.

De ministerraad van 1 juli 2022 keurde de Arbeidsdeal goed. Deze deal staat ondertussen in een formeel ‘wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen’, waarbij het de bedoeling is dat deze nog voor het zomerreces in de Kamer wordt ingediend (dus voor 21 juli 2022). Op die manier kan de Arbeidsdeal in voege treden na publicatie (of anders indien zo bepaald).

Verdere informatie en details zijn nog niet gekend of definitief, en volgen dus later.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.