De blikvangers uit Het Vlaams Regeerakkoord op vlak van inkomstenbelasting

Vakartikels

Het Vlaams Regeerakkoord omvat een aantal wijzigingen op vlak van inkomstenbelasting, waarover wij u graag extra toelichting geven.

 • Er wordt voorzien in een verschuiving van de woonfiscaliteit waarbij de woonbonus vanaf 1 januari 2020 uitdooft en het registratierecht voor de aankoop van de enige eigen woning verder verlaagt van 7% naar 6% (en van 6% naar 5% voor een ingrijpende energetische renovatie). 
  Het is op heden nog onduidelijk of de woonbonus volledig afgeschaft zal worden of slechts voor leningen die gelinkt zijn aan de enige eigen woning. Op heden bestaat nl. tevens een woonbonus voor de aankoop van een tweede woning. Daarnaast lijkt de verschuiving slechts van toepassing te zijn voor de aankoop van een woning onder de toepassing van het registratierecht. Voor nieuwbouw is er nl. geen sprake van registratierecht, maar van BTW. Een bouwgrond genoot al niet van het verlaagd tarief van 7%, dus waarschijnlijk ook niet van de extra verlaging tot 6%.
   
 • Op heden bestaat veel onduidelijkheid over de verkeersfiscaliteit anno 2021. In het Vlaams Regeerakkoord wordt bevestigd dat vanaf 2021 de WLTP normen in aanmerking zullen worden genomen om zo het wagenpark te “vergroenen”. De belastingdruk zou niet verhoogd worden, maar vervuilende wagens zouden duurder worden en milieuvriendelijke wagens goedkoper. Wat hiermee juist bedoeld wordt en of dit ook impact heeft op het reeds bestaande wagenpark, is nog onduidelijk.
   
 • Inzetten op innovatie zou ook onder dit regeerakkoord worden gestimuleerd. Ter ondersteuning van bedrijven blijft het fiscaal voordeel verbonden aan de win-win-lening  alsook de vrijstelling van de onroerende voorheffing voor nieuw materieel  en outillage  behouden. 
   
 • De fiscale aftrek voor dienstencheques zal verlagen van 30% naar 20%.
   

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met het team Personenbelasting of uw dossierverantwoordelijke.

Auteur: Audrey De Bevere, Tax Manager