De blikvangers uit Het Vlaams Regeerakkoord op vlak van schenk- en erfbelastingen

Vakartikels

Het Vlaams Regeerakkoord omvat een aantal wijzigingen op vlak van schenk- en erfbelastingen. Graag lichten wij jullie deze wijzigingen kort toe. 

  • De zng. ‘verdachte’ periode voor niet geregistreerde schenkingen wordt opgetrokken van 3 naar 4 jaar. Dit betekent dat wie een schenking doet middels bank- of handgift, of via Nederlandse notaris, zonder deze te laten registreren (en dus zonder toepassing van schenkbelasting) nog vier jaar in leven zal moeten blijven om erfbelasting te vermijden.  Op deze manier wenst de regering mensen aan te moedigen te kiezen voor geregistreerde schenkingen aan 3% in rechte lijn (of 7% voor anderen) en een schenking voor Nederlandse notaris of bij wijze van hand- of bankgift te ontraden.
     
  • Er wordt een regeling ontworpen voor een “vriendenerfenis”. Mensen zullen de kans krijgen een bepaald deel van hun erfenis toe te wijzen aan een “best friend” waarop dan het voordelige tarief in rechte lijn zal worden toegepast (in plaats van de hogere tarieven). Er wordt in het Regeerakkoord niet gespecifieerd welk deel van de erfenis aan een gunstiger tarief zou kunnen nagelaten worden (er zou sprake zijn van een bedrag tot 12.500 EUR per persoon aan 3%).
     
  • De regeling rond duo-legaten (een goed doel verkrijgt een legaat via testament op voorwaarde dat zij de erfbelastingen van andere erfgenamen in de nalatenschap betalen) zou  gewijzigd worden om het zuiver altruïstisch karakter ervan te herstellen en een tariefverlaging moet dit versterken.

 

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met het team Vermogensplanning & successieplanning of uw dossierverantwoordelijke. 

Auteur: Natalie Meersman, Partner / Erkend Boekhouder-Fiscalist