De fiscale maatregelen in de Programmawet van 27 december 2021

Vakartikels

Naar jaarlijkse gewoonte introduceerde de federale regering eind 2021 enkele nieuwe fiscale maatregelen. Wij zetten ze hieronder voor u op een rijtje. 

Sinds 1 januari 2022 (tenzij anders bepaald) moet u rekening houden met de hieronder vermelde fiscale bepalingen. Deze bepalingen zijn opgenomen in de Programmawet van 27 december 2021 en hebben mogelijk een impact op uw aangifte in de personenbelasting. 

Wijziging doorstorting bedrijfsvoorheffing voor sportbeoefenaars

De vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor sportbeoefenaars wordt als volgt gewijzigd: 

 • Het tarief van de vrijstelling wordt verlaagd van 80% naar 75%
 • Alleen als de voetballer speelt voor de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing, geldt een vrijstelling voor sportbeoefenaars (dit is een nieuwe maatregel om detacheringsmisbruik tegen te gaan); 
 • De bestedingsverplichting die van toepassing is voor “oudere” spelers, stijgt naar 55% (in plaats van 50%).  

Door de invoering van deze bepaling geldt het afzonderlijke tarief van 16,5% en 33% voor de leeftijd van 23 jaar (in plaats van 26 jaar). 
Ten slotte is het voor voetballers niet meer mogelijk om op 35-jarige leeftijd met pensioen te gaan. 
 

Nieuwe regeling voor ‘ingekomen belastingplichtigen’ en ‘ingekomen onderzoekers’ (BBIB en BBIO)

Zoals reeds aangekondigd, wijzigt het fiscale gunstregime van toepassing op buitenlandse kaderleden grondig. Dit wordt het regime voor ingekomen belastingplichtigen of ingekomen onderzoekers (specifieke categorie). 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

 • Een minimumbrutoloon van 75.000 euro (niet voor onderzoekers); 
 • Ook van toepassing op Belgische ingezetenen (in de mate dat ze in de 60 maanden voor aankomst in België geen fiscaal inwoner of niet-inwoner in ons land zijn geweest, en niet binnen een straal van 150 km van de Belgische grens hebben gewoond); 
 • Beperkt in de tijd: maximaal 5 jaar (met de mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar); 
 • Fiscaal vrijgestelde kosten eigen aan de werkgever mag maximaal 30% van het brutoloon bedragen (met een algemeen maximum van 90.000 euro); 
 • Een overgangsperiode van 2 jaar voor het oude statuut (dat na 31 maart 2023 definitief verdwijnt).   

Verhoging belastingvermindering voor kinderoppas

Voor de kosten voor kinderoppas hebt u recht op een belastingvermindering in uw aangifte in de personenbelasting. Het maximumbedrag per dag en per kind dat in aanmerking komt, wordt verhoogd van 13,70 euro naar 14 euro. 

Dit bedrag is van toepassing voor de aangifte in de personenbelasting met betrekking tot inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022), en is dus van toepassing sinds 1 januari 2021 (let op: dit is een afwijkende datum ten opzichte van andere maatregelen!).Voor inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) mag u maximaal 14,40 euro per dag en per kind in rekening brengen. 
 

Tax shelter start-ups en scale-ups

De grensbedragen waarvoor u in startende ondernemingen (start-ups) of in groeibedrijven (scale-ups) kunt investeren, worden als volgt verhoogd: 

 • Voor start-ups: van 250.000 euro naar 500.000 euro
 • Voor scale-ups: van 500.000 euro naar 1.000.000 euro

Belastingvermindering voor overuren in de bouwsector

Het maximum van 130 uren overwerk in de bouwsector die recht geven op een belastingvermindering, wordt – afhankelijk van de omstandigheden – opgetrokken tot 220 of 280 uren. 

De essentie

 • Eind 2021 keurde de federale regering de Programmawet van 27 december 2021 goed.
 • In deze Programmawet zijn enkele nieuwe fiscale bepalingen voorzien.
 • Deze bepalingen kunnen gevolgen hebben voor de aangifte personenbelasting aj.2022.
 • Er gelden nieuwe fiscale spelregels voor sportbeoefenaars, buitenlandse kaderleden en de bouwsector.
 • Ook voor kinderoppaskosten en investeringen in start-ups en scale-ups moet u met nieuwe regels rekening houden.
   

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, Yves Coppens, Individual Tax Partner of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.