Debet rentevoeten voor leningen zonder of met lage rente voor 2022 bekend

Vakartikels

Bij KB van 17 februari 2023 zijn de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd. Voor het jaar 2022 bedraagt de rente op lopende rekeningen zonder vaste looptijd 7,14%. 

De fictieve rentevoet bij een debet rekening-courant, waar de vennootschap een vordering heeft op een werknemer/bestuurder, voor inkomstenjaar 2022 is daarin vastgelegd. Voor bedragen van niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd bedraagt de referentievoet 7,14%. Ook het maandelijks lastenpercentage voor goedkope niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd toegekend aan werknemers/bestuurders is bekend en stijgt van 0,11% naar 0,12%. Voor autoleningen stijgt het maandelijks lastenpercentage van 0,05% naar 0,06%.

Deze referentierentevoeten zijn van toepassing op leningen toegekend vanaf 1 januari 2022.

Voor het jaar 2022 bedraagt de rente op lopende rekeningen zonder vaste looptijd 7,14%.

We merken hierbij op dat de referentierentevoet voor leningen in rekening-courant met 7,14% nog steeds erg hoog ligt en voor 2023 vermoedelijk nog hoger zal uitvallen in het licht van de stijgende rentevoeten. Hoewel in 2017 werd aangekondigd dat, naast de regeling voor credit rekening-courant, ook de regeling voor debet rekening-courant zou worden herzien, werden tot op vandaag hieromtrent nog geen wetgevende initiatieven genomen.

Meer weten?

Neem contact op met Marc De Munter, Tax Partner, Renaud Devos, Tax Consultant of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.