Eigen maatregelen om uitvindingen te beschermen

Vakartikels

Na vele inspanningen eindelijk resultaat zien, geeft een gevoel van opluchting en de behoefte om de uitvinding met de wereld te delen. Enige terughoudendheid is echter gepast als je je rechten wil behouden.

Eureka! Ik heb het (uit)gevonden!

Als onderneming wil je vooral de vruchten plukken van al de energie en de kosten die gemaakt zijn om tot het eindresultaat te komen. Dat kan alleen mits de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen.

Beter niet te vlug eureka roepen

Houd de uitvinding in eerste instantie nog even stil. Als het bekomen van een octrooi (ook wel een patent genoemd) tot de mogelijkheden behoort, dan moet de uitvinding geheim worden gehouden tot de aanvraag is ingediend.  Indien de uitvinding vroeger bekend geraakt bij het  publiek, mist u de kans om de bescherming van een octrooi te genieten en kan u niet langer verbieden dat anderen deze uitvinding ook gaan gebruiken.

Iedereen mondje toe

Het belang van de geheimhouding is niet te onderschatten. Alle medewerkers van de onderneming moeten zich hier strikt aan houden. Er moet met elk van hen een duidelijke afspraak worden gemaakt over deze vertrouwelijkheidsplicht. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan clausules in de arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst. Maar richtlijnen over beveiligde toegang tot documenten en het niet doorgeven van log-ins zijn daarbij minstens even belangrijk.

Meer dan alleen afspraken over geheimhouding

Niet alleen de geheimhoudingsclausules in de overeenkomsten met de medewerkers vragen de nodige aandacht. Als ondernemer mag u er niet van uit gaan dat alles wat door de medewerkers wordt gecreëerd altijd van de onderneming is. De clausules inzake intellectuele eigendom in de overeenkomsten zijn cruciaal. Zij leggen vast welke rechten de medewerker aan de onderneming overdraagt en of de medewerker hier een extra vergoeding voor krijgt. Als ondernemer kan u de uitvinding alleen beschermen als ze eigendom is van de onderneming.

Voorafgaande afspraken rond geheimhouding en overdracht van rechten met iedereen die meewerkt aan een uitvinding, zijn een absolute vereiste om kans te maken op de bescherming via een octrooi.  

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Ann Gobien; Legal Director of uw dossierverantwoordelijke.

Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.