Fiscaliteit over de grenzen heen

Vakartikels

Gaan werken in het buitenland… het klinkt bij veel mensen als muziek in de oren. De ene persoon vindt het boeiend om de wereld te ontdekken, terwijl de andere persoon vreemde culturen wilt opsnuiven en nog iemand anders graag ontdekt hoe zakendoen werkt in verschillende landen. In elk geval komen er bij buitenlandse avonturen heel wat aspecten kijken voor medewerker en vennootschap.

U kan als ondernemer zelf beslissen om in het buitenland aan de slag te gaan. Of u kan ervoor opteren om dit over te laten aan een van uw werknemers, of zelf in het buitenland gaan rekruteren. Welk pad u ook bewandelt, het zal belangrijk zijn om voor de natuurlijke persoon in kwestie en voor uw vennootschap te kijken wat hiervan op sociaal en fiscaal vlak de gevolgen zullen zijn.

Split payroll: voordeel of vergiftigd geschenk?

Een eerste belangrijke stap bij internationale tewerkstelling is nagaan in welk land de natuurlijke persoon belastbaar is. Als men actief is in twee of meerdere landen, dan moet via het dubbelbelastingverdrag tussen de woonstaat en de werkstaat nagegaan worden waar het inkomen belastbaar is. Ieder belastingverdrag heeft zijn eigen specifieke kenmerken.  Daarom is het belangrijk om dit steeds te raadplegen.

Als een persoon op basis van het dubbelbelastingverdrag belastbaar blijkt te zijn in verschillende landen, dan zal de vennootschap hiervoor ook de nodige verplichtingen moeten voldoen. Zo is het mogelijk dat de vennootschap in de verschillende landen verplicht is om een payroll op te stellen en plaatselijke bedrijfsvoorheffing in te houden. In dat geval spreekt men van een split-payroll. U kunt hier extra voordelen genieten door in verschillende landen de laagste belastingtarieven te betalen. Dergelijke voordelen zijn altijd welkom, maar toch is ook aan te bevelen om u in het buitenland goed te laten begeleiden in het vervullen van alle administratieve verplichtingen. Mits de nodige optimalisaties is het ook mogelijk om (een deel van) het voordeel aan de werkgever te laten toekomen.

Een ander element dat zeker de nodige aandacht verdient, is het land waar sociale zekerheid betaald moet worden. Binnen Europa wordt dit geregeld op basis van de EU Verordening 883/2004, die bepaalt of een persoon onderworpen is aan de sociale zekerheid van zijn werkland of zijn woonland. 

Dit kan zowel voor de natuurlijke persoon als voor de vennootschap een belangrijke impact hebben. Zo zal de natuurlijke persoon pensioen opbouwen in het land waar hij onderworpen is aan de sociale zekerheid en ook in dat land dekking genieten in geval van ziekte of dergelijke. Maar uiteraard is het ene land het andere niet. Sommige landen hebben financieel een zeer voordelig socialezekerheidssysteem, maar is de dekking eventueel ook minder dan in België. In dat geval kan het belangrijk zijn om aanvullende persoonlijke verzekeringen af te sluiten om toch een degelijke dekking te garanderen.

Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is het mogelijk om onder de vorm van detachering voor een periode van maximaal 5 jaar onderworpen te blijven aan de sociale zekerheid van het thuisland. Wij raden u ten zeerste aan om een specialist te raadplegen om de voorwaarden hierover na te gaan.

Sociale zekerheid in het buitenland gaat verder dan enkel premies betalen. 

Een laatste belangrijk element is het arbeidsrecht. Indien u ervoor opteert om een werknemer naar het buitenland te sturen of in het buitenland een werknemer aan te werven, dan moet u  nakijken wat de plaatselijke formaliteiten en verplichtingen zijn. Ga steeds na welke loon- en arbeidsvoorwaarden gelden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan vakantiedagen, vakantiegeld, eindejaarspremies,… 

Het is steeds belangrijk om een en ander goed te laten onderzoeken vóór de start van de tewerkstelling. Eenmaal een persoon aan de slag is in het buitenland, kan dit vanaf de eerste dag ingrijpende gevolgen hebben. Onder het motto “beter voorkomen dan genezen” raden we u aan om goed voorbereid naar het buitenland te vertrekken. Laat u steeds begeleiden door een specialist in de materie.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Tax Manager, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.