Fraude en onderzoek

Vakartikels
Fraude en onderzoek

Wist u dat? 

 • 3 op 4 bedrijven vroeg of laat te maken krijgen met diefstal van geld, data of goederen.
 • 3 of 4 cases vroeger hadden kunnen ontdekt worden mits een aantal eenvoudige ingrepen.
 • 3 of 4 cases  blind vertrouwen als belangrijkste oorzaak kennen.

Aanbevelingen:

 • Voorkom dat managers zich onaantastbaar gaan wanen en werk op basis van een gecontroleerd vertrouwen. 
 • Voorkom dat verkopers die naar de concurrentie vertrekken data kunnen ontvreemden. 
 • Voorkom dat aankopers te gretig kunnen ingaan op allerlei geschenkaanbiedingen van leveranciers.
 • Voorkom dat boekhouders dermate veel datarechten kunnen verzamelen dat er in de praktijk geen sprake meer is van functiescheiding en ze onbeperkt krijgen tot data inclusief de rechten om deze te wijzigingen. 
 • Voorkom dat gelden naar andere rekeningen kunnen vertrekken dan diegenen die op de facturen staan van de leveranciers, zelfs al worden er andere opgegeven door deze leveranciers.
 • Voorkom dat iemand alle nodige betaalkaarten kan verzamelen tijdens verlofperiodes.
 • Zorg ervoor dat managers die het voorwerp uitmaken van klachten zich kunnen verdedigen op basis van een transparant onderzoek.
 • Zorg ervoor dat de omstandigheden gecreëerd zijn om een transparant onderzoek te kunnen voeren zonder data en privacy obstakels.
 • Voorkom onrechtmatige bewijzen als gevolg van procedurefouten door gespecialiseerd advies in te winnen.
 • Voorkom onrechtmatig dringend ontslag als gevolg van onvoldoende bewijs en/of het niet respecteren van de wettelijke termijnen (3 dagen regel).
 • Win advies in van een gespecialiseerd advocaat alvorens stappen te ondernemen buiten het bedrijf en een correcte inschatting te maken rond eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Bekijk de optie om een verzekering te onderschrijven en creëer vervolgens de omstandigheden dat de verzekeraar ook zal uitkeren naar aanleiding van een schadegeval

Wenst u over dit alles meer te weten te komen, neem dan contact op met Frank Staelens (Advisory Partner) of uw dossierverantwoordelijke.