Geen corona-uitstel voor btw-aangifte van mei 2020

Vakartikels

Voor de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave met betrekking tot de verrichtingen van de maand mei 2020 wordt geen uitstel verleend. Hierbij gelden opnieuw de normale indienings- en betalingstermijnen. Voor belastingplichtigen die gebruik maakten van uitstel van betaling van eerdere btw-aangiften, komt dit in de praktijk neer op een dubbele betaling. Opletten dus.     

Met het uitbreken van de corona-crisis en de semi-lockdown vanaf half maart van dit jaar werden in allerijl steunmaatregelen genomen. Eén daarvan was de verlenging van de indienings- en betalingstermijnen voor de btw-aangiften van februari en maart voor maandaangevers (nadien kwam daar ook april bij), en deze van het eerste kwartaal 2020 voor kwartaalaangevers. 

De btw-aangifte over de handelingen van februari moest uiterlijk op 6 april 2020 zijn ingediend. Deze van maart en deze van het eerste kwartaal uiterlijk op 7 mei 2020. De indieningstermijn voor de btw-aangifte over de handelingen van april werd ook verlengd naar 5 juni 2020. 
    
Dezelfde verlengingen waren van toepassing voor de intracommunautaire opgaven. 

Voor de effectieve betaling was er een automatisch uitstel van twee maanden voor de btw, zonder boetes of interesten. 

Dit systeem van uitstel geldt niet langer voor de btw-aangifte en intracommunautaire opgave van mei 2020. Hierbij geldt opnieuw de gebruikelijke indienings- en betalingstermijn. 

Volgens een officiële mededeling van de FOD-Financiën moet de btw-aangifte en intracommunautaire opgave voor de verrichtingen van mei 2020 uiterlijk op 20 juni 2020 zijn ingediend. Ook de betaling van verschuldigde btw moet tegen dan zijn gebeurd. Aangezien 20 juni op een zaterdag valt heeft u voor indiening in principe tijd tot maandag 22 juni, maar daar wordt niet over gesproken in het officiële bericht.

Het niet langer toestaan van uitstel voor de handelingen van mei 2020 leidt tot bijzondere situaties. Zo zijn maandaangevers die bij de vorige btw-aangiften van het betalingsuitstel gebruik hebben gemaakt, verplicht om de verschuldigde btw van de aangifte van mei 2020 te betalen vóór de verschuldigde btw van de aangifte van april 2020. Hun huidige betaling voor de btw-aangifte van de maand mei 2020 valt samen met deze van maart. Vele maandaangevers worden deze maand dus geconfronteerd met een dubbele betaling. Dat zal ook de volgende maand het geval zijn, wanneer zowel de btw over de aangifte van april als deze van juni zal moeten betaald worden. 

Tenslotte heeft de FOD-Financiën naar jaarlijkse gewoonte ook zomerfaciliteiten aangekondigd voor indieningstermijn van de btw-aangiften van juni en juli 2020, en deze van het tweede kwartaal. Op een paar uitzonderingen na moeten de maandaangifte van juni 2020 en deze van het tweede kwartaal uiterlijk 10 augustus 2020 zijn ingediend. Voor deze van juli is dit 10 september 2020. Voor de betaling geldt er echter geen uitstel.  
 

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Wim De Pelsmaeker, VAT Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.