Geen decembervoorschot voor btw in 2020

Vakartikels

In normale omstandigheden moet uw onderneming uiterlijk 24 december een decembervoorschot betalen. U betaalt dit voorschot op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van ieder kalenderjaar (voor kwartaalaangevers) of op de btw die verschuldigd is voor de btw-aangifte van de maand december (voor maandaangevers). Wegens de Covid-19-pandemie zal u dit jaar geen decembervoorschot moeten betalen.

Zowel de btw-kwartaalaangevers als btw-maandaangevers moeten in principe jaarlijks een decembervoorschot betalen. Ze moeten dit voorschot uiterlijk 24 december betalen. 

Geen decembervoorschot voor 2020 vanwege Covid-19-pandemie 

Omwille van de Covid-19-pandemie geldt dit jaar echter een afwijking van dit principe. Btw-plichtigen die een periodieke btw-aangifte moeten indienen, zijn voor 2020 niet verplicht een decembervoorschot te betalen. Zij kunnen de btw, die verschuldigd is voor de laatste aangifteperiode (4de kwartaal of december 2020), uiterlijk op de 20ste van de maand na de aangifteperiode betalen. Met andere woorden: de btw is slechts uiterlijk 20 januari 2021 verschuldigd. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Wim De Pelsmaeker, VAT partner, Eloïse Vanstaen, Tax Consultant of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.