Het afsluiten van de “kaasroute” weer een stap dichterbij

Vakartikels

De “kaasroute” wordt wellicht afgesloten, maar er is in het voorstel dat ter stemming wordt voorgelegd in de Kamer nu wel een overgangsperiode voorzien.

Behoort het belastingvrij schenken van roerende goederen voor buitenlandse notaris binnenkort definitief tot het verleden? In ons artikel van 26 juni jl. (Zal de “kaasroute” binnenkort verleden tijd zijn?) hebben we reeds gemeld dat het schenken van roerende goederen voor een buitenlandse notaris wellicht binnenkort tot het verleden zal behoren. 

Schenking van roerende goederen via buitenlandse notaris binnenkort verleden tijd?

Een voorbeeld uit onze praktijk:
Een Belgisch gezin wil in Spanje een vakantiewoning aankopen. Ze hebben gekozen voor de gesplitste aankoop. Dit betekent dat de ouders het levenslang en opvolgend vruchtgebruik aankopen van de vakantiewoning in Spanje. De kinderen kopen de blote eigendom.  
De ouders zijn bereid om voorafgaand aan de aankoop de nodige financiële middelen aan de kinderen te geven, zodat deze daarmee de blote eigendom kunnen kopen. Dergelijke schenking biedt niet alleen het voordeel dat een (aanzienlijk) bedrag aan Erfbelasting kan worden uitgespaard, maar ook, wellicht nog belangrijker, dat aan deze schenking bepaalde voorwaarden kunnen worden gekoppeld.  

Een schenking voor Nederlandse notaris gebeurt niet alleen in het kader van een gesplitste aankoop, maar kan eveneens worden overwogen om aandelen van een niet familiale (patrimonium)vennootschap, waarin reeds onroerende goederen zijn ondergebracht of waarbij de vennootschap haar beschikbare middelen wenst aan te wenden om te beleggen in onroerend goed, te schenken. 

Wat is de huidige situatie?

Tot vandaag gebeurde dergelijke schenking heel vaak voor een Nederlandse notaris waardoor op deze schenking geen schenkingsrechten verschuldigd zijn. Het alternatief van een bankgift bood voor de ouders vaak te weinig zekerheid, omdat aan deze vorm te weinig voorwaarden kunnen worden gekoppeld.  

Deze schenking uitvoeren voor een Belgische notaris betekent dan weer dat de kinderen 3% schenkingsrechten verschuldigd zijn. Zowel de bankgift als de schenking voor Nederlandse notaris hebben het nadeel dat, indien de schenker binnen een periode van 3 jaren na schenking  (en wellicht binnenkort 4 jaar) overlijdt, er toch nog Erfbelasting verschuldigd is. Dit kan “in extremis” nog worden vermeden door (bij bankgift) het document met de bijkomende voorwaarden (“de pacte-adjoint”) of de Nederlandse notariële akte, voor het overlijden, nog ter registratie in België aan te bieden en alsnog de schenkingsrechten te betalen. Het schenken voor Belgische of Nederlandse notaris of werken met een bankgift is dus een weloverwogen keuze; elk met eigen voor- en nadelen.

Wat zou wijzigen?

Het corona virus waarbij tijdelijk de landsgrenzen werden afgesloten, heeft blijkbaar bij sommigen het idee aangewakkerd om de zogenaamde “kaasroute” (het belastingvrij schenken voor een buitenlandse notaris) te sluiten.  Eind juni lag hiervoor een Wetsvoorstel op tafel.  Op 7 juli jl. heeft de Kamercommissie Financiën het voorstel om de “kaasroute” een halt toe te roepen, goedgekeurd. Het voorstel moet nu nog gestemd worden in de plenaire vergadering van de Kamer, maar iedereen verwacht dat er een voldoende meerderheid voor wordt gevonden.

Afsluiten ‘kaasroute’, met een overgangsperiode

Het voorstel voorziet nu in een overgangsperiode dat de wet in werking zal treden op 1 december 2020. Wij houden u op de hoogte als het voorstel gestemd is.

Wat betekent dit voor u?

Zoals het spreekwoord zegt “haast en spoed is zelden goed” en uiteraard mogen louter fiscale argumenten niet de bepalende factor zijn om dergelijke beslissingen te nemen.  
Maar we herhalen het nog eens, wie reeds plannen had om in de nabije toekomst samen met de kinderen een vakantiewoning te verwerven of aandelen van de vennootschap te schenken, moet er rekening mee houden dat er wijzigingen op til zijn.

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Natalie Meersman, Partner / Erkend Boekhouder-Fiscalist, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.