HR-tips december 2019

Vakartikels

We naderen alweer het einde van het jaar. In dit artikel krijgt u een handig overzicht van belangrijke zaken waarmee u als HR-verantwoordelijke geconfronteerd kunt worden in uw onderneming:

  • Wettelijke feestdagen 2020

  • Saldo vakantiedagen 2019

  • Wijziging doelgroepvermindering middengeschoolde jongeren en oudere werknemers

  • Daling steun kmo-portefeuille in Vlaanderen

Wettelijke feestdagen 2020

De wettelijke feestdagen in 2020 zijn:

Woensdag 1 januari 2020: Nieuwjaar
Maandag 13 april 2020: Paasmaandag
Vrijdag 1 mei 2020: Feest van de Arbeid
Donderdag 21 mei 2020: Onze-Lieve-Heer Hemelvaart
Maandag 1 juni 2020:  Pinkstermaandag
Dinsdag 21 juli 2020: Nationale Feestdag
Zaterdag 15 augustus 2020: Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
Zondag 1 november 2020: Allerheiligen
Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand
Vrijdag 25 december 2020: Kerstmis

 

Omdat uw werknemers wettelijk recht hebben op deze tien feestdagen, stelt de wet dat, als een feestdag samenvalt met een zondag (bv. 1 november 2020) of een gewone inactiviteitsdag (bv. zaterdag 15 augustus 2020), deze feestdag vervangen moet worden.

Deze "vervangingsdag" moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag wordt gelijkgesteld met een feestdag voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de onderneming.

U moet de vervangingsdagen voor 2020 vóór 15 december 2019 bekendmaken aan het personeel.

Tegelijk moet u een kopie van het bericht, met de mededeling van de vervangingsdagen, bij het arbeidsreglement voegen. Ook moet één kopie bezorgd worden aan Toezicht Sociale Wetten.

Saldo vakantiedagen 2019

Omdat het einde van 2019 met rasse schreden nadert, is het zinvol om na te gaan wat het saldo is aan wettelijke vakantiedagen en eventuele ADV-dagen dat werknemers nog openstaan hebben.

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december 2019. Hetzelfde geldt voor ADV-dagen.

Als werkgever kan u uw werknemers stimuleren al hun vakantiedagen tijdig op te nemen. Het is immers niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar, met uitzondering van bijvoorbeeld extralegale vakantiedagen die op sectorniveau of op ondernemingsvlak worden toegekend.

Wanneer een werknemer door overmacht (bijvoorbeeld bij ziekte) niet in staat was om alle vakantiedagen tijdig op te nemen, kunnen er geen vakantiedagen overgedragen worden naar een volgend jaar. Dit betekent dat het resterend vakantiegeld uitbetaald zal worden.

Wijzigingen doelgroepvermindering (middengeschoolde) jongeren en oudere werknemers

Momenteel geldt voor de aanwerving van een middengeschoolde jongere (geen diploma hoger onderwijs en jonger dan 25 jaar bij indiensttreding) een recht op (doelgroep)vermindering van patronale sociale zekerheidsbijdragen (maximaal 1.000 euro gedurende 8 kwartalen). De Vlaamse regering schrapt deze doelgroepvermindering vanaf 1 januari 2020.

Voor de aanwerving en tewerkstelling van oudere werknemers (vanaf 55 jaar) bestaat er ook een recht op doelgroepvermindering. Hier wordt vanaf 1 januari 2020 de leeftijd opgetrokken naar 58 jaar.

Bij werknemers die in dienst treden tot uiterlijk 31 december 2019 kan u als werkgever de doelgroepverminderingen behouden bij aanwerving van een oudere werknemer tussen 55 en 57 jaar. Gedurende 8 kwartalen geniet u als werkgever een volledige vrijstelling van de basisbijdragen.
 
De overgangsmaatregelen vermelden ook dat werkgevers die reeds genieten van deze doelgroepverminderingen, deze verder kunnen toepassen tot het normaal voorziene einde.

Daling steun kmo-portefeuille in Vlaanderen

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en schriftelijke adviesdiensten.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en adviezen, genoot tot nu toe 40% steun van de Vlaamse overheid, met een maximum van 10.000 euro per jaar. Vanaf 1 december 2019 is dat 30% geworden, met een maximumplafond van 7.500 euro.

Een middelgrote onderneming genoot tot nu toe 30% steun, met een maximumplafond van 15.000 euro per jaar. Dat wordt 20%, met een maximumplafond van 7.500 euro.

Wenst u uw HR-beleid door te lichten? Vraag snel de HR Quick Scan van Baker Tilly. Onze experts helpen u met een screening van uw HR-beleid en bekijken samen met u waar u kosten kan besparen. Gebruik daarvoor het saldo van uw kmo-portefeuille voor 2019!

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.

Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.