Vakartikels

We zien het belang van intellectuele eigendomsrechten toenemen bij de waardering van ondernemingen. De klassieke vaste activa moeten steeds meer plaats maken voor immateriële activa, zoals octrooien en auteursrechten op software. 

Vermits de boekwaarde vaak geen juist beeld geeft van de effectieve waarde van deze rechten, is het voor bedrijven met een hoge verwachte waarde van een octrooi of intellectueel eigendomsrecht op software van belang te waarderen op toekomstpotentieel. Hierbij gaat men toekomstige verwachte kasstromen terugrekenen naar vandaag, rekening houdend met het door de aandeelhouders verwachte rendement op hun investering en de kost van schuldfinanciering. De inschatting van kasstromen die tot stand komen dankzij de rechten is altijd een evenwichtsoefening.

Een octrooi dat een alleenrecht geeft aan de octrooihouder om een product op een unieke wijze of met unieke eigenschappen te produceren, kan in de markt gezet worden onder vorm van licenties. Zo’n licentie geeft dan een andere onderneming tegen betaling van een (licentie)vergoeding het recht om het product te produceren op de wijze zoals beschreven in het octrooi.

In dat geval zal de onderneming inkomende kasstromen genereren uit de licentievergoedingen die betaald worden om het recht te mogen gebruiken. 

Een nieuw ontwikkelde software of een octrooi kan de waarde van uw onderneming verhogen.

Anderzijds kan het zijn dat sectorgenoten éénzelfde product niet op de markt kunnen brengen of meer kosten moeten maken om iets soortgelijks te produceren, waardoor een onderneming in het bezit van dat octrooi een hoger rendement realiseert in vergelijking met haar sectorgenoten.

Dit laatste kan een argument zijn voor (buitenlandse) investeerders om een onderneming hoger te waarderen. Zij zien immers deze immateriële vaste activa als mogelijkheid om een markt gemakkelijker aan te boren of hun eigen productieprocessen te optimaliseren, wat (een participatie in) de onderneming gegeerd maakt.

De waarde van een intellectueel eigendomsrecht is niet onbeperkt in de tijd.De exclusieve rechten van een octrooi gelden slechts voor een bepaalde termijn: in België tot maximaal 20 jaar na indiening van de aanvraag. De levensduur van software in een snel veranderende omgeving is meestal veel korter. 

Voortdurend investeren in onderzoek en ontwikkeling kan in dat opzicht de houder van de rechten bestand maken tegen wijzigende omstandigheden. Anderzijds zullen deze kosten in een waarderingsoefening afgezet worden tegen de opbrengsten van de rechten. 
 

Een nieuwe technische ontwikkeling binnen uw onderneming kan misschien gepatenteerd worden?

Samengevat kunnen deze eigendomsrechten een positieve impact hebben op de waardebepaling van uw bedrijf indien zij aanleiding geven tot gunstige toekomstperspectieven en uw bedrijf bijvoorbeeld voor potentiële investeerders gegeerd maken.
 

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Gilles Vanderstuyft, M&A Associate of uw dossierverantwoordelijke.

Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.