Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2021 gepubliceerd

Vakartikels

De nieuwe percentages voor de investeringsaftrek van toepassing voor aanslagjaar 2021 (boekjaren die eindigen tussen 31 december 2020 en 30 december 2021) werden op 22 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: 

Eénmalige investeringsaftrek:

 • Natuurlijke personen:
  • Investeringen in beveiliging: 20,5%;
  • Digitale investeringen(1), octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%(2);
  • Andere kwalificerende nieuwe investeringen in vaste activa: 8%(2).
 • Alle vennootschappen:
  • Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek- en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, en investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen in de horeca: 13,5%; 
  • Investeringen met betrekking tot productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3%.
 • KMO’s:
  • Investeringen in beveiliging: 20,5%;
  • Digitale investeringen: 13,5%;
  • Andere kwalificerende nieuwe investeringen in vaste activa: 8%(2)
 • COVID-19: 
  • In het kader van de COVID-19 pandemie werd er een wetsvoorstel ingediend in het parlement inzake een investeringsaftrek van 25%. Deze investeringsaftrek betreft investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 en is van toepassing op KMO’s en natuurlijke personen. Het wetsvoorstel werd echter nog niet definitief goedgekeurd.
    

(1) Enkel van toepassing op natuurlijke personen die voor aanslagjaar 2021 voldoen aan de criteria van een ‘kleine vennootschap’ volgens art. 1:24, §§1-6 WVV.
(2) Voor kwalificerende investeringen gedaan tot en met 31/12/2019 kan het verhoogde tarief van 20% worden toegepast.

Gespreide investeringsaftrek:

 • Natuurlijke personen:
  • Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling: 20,5% op de kwalificerende afschrijvingen;
  • Andere kwalificerende nieuwe investeringen: 10,5% op de afschrijvingen (indien de natuurlijk persoon minder dan 20 werknemers tewerkstelt op de eerste dag van de belastbare periode verbonden aan aanslagjaar 2021).
 • Vennootschappen:
  • Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling: 20,5% op de kwalificerende afschrijvingen.

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Marc De Munter, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.