Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders

Vakartikels

Voor veel werknemers zijn maaltijdcheques een vertrouwd onderdeel geworden van hun verloningspakket. Maar wist u dat ook bedrijfsleiders zichzelf maaltijdcheques kunnen toekennen? Die regeling is echter wel aan duidelijke voorwaarden onderworpen. En in het kader van de coronacrisis gelden bijkomende specifieke richtlijnen.

Kunnen bedrijfsleiders ook maaltijdcheques aan zichzelf toekennen?

Een vraag die vaak wordt gesteld…

Dit kan inderdaad voor bedrijfsleiders van vennootschappen (dus niet voor eenmanszaken). Het is een manier om de verloning als bedrijfsleider te optimaliseren. Maar deze werkwijze is wel onderworpen aan enkele voorwaarden die grotendeels dezelfde zijn als die voor werknemers.

De maaltijdcheques worden voor de bedrijfsleider als een vrijgesteld sociaal en fiscaal voordeel beschouwd wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 1. Een bedrijfsleider kan zichzelf maaltijdcheques toekennen als zijn werknemers ook maaltijdcheques krijgen(*). Het is dus niet de bedoeling dat bedrijfsleiders zich kunnen bevoordelen ten opzichte van hun werknemers;
 2. De toekenning van maaltijdcheques aan de bedrijfsleider moet geregeld zijn in een schriftelijke individuele overeenkomst;
 3. Het bedrag van de maaltijdcheques mag ook niet hoger liggen dan het voordeel dat de meest begunstigde werknemer van de onderneming ontvangt aan maaltijdcheques(*);
 4. Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de zelfstandige bedrijfsleider effectief arbeidsprestaties levert;
 5. De maaltijdcheques worden maandelijks toegekend, in functie van het aantal dagen van de maand waarop de bedrijfsleider vermoedelijk arbeidsprestaties zal leveren. Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal maaltijdcheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop de bedrijfsleider tijdens het kwartaal effectief arbeidsprestaties leverde;
 6. De cheques moeten op naam van de bedrijfsleider worden afgeleverd;
 7. De cheques mogen maximaal twaalf maanden geldig zijn en ze mogen enkel gebruikt worden voor de betaling van een maaltijd of de aankoop van verbruiksklare voeding;

  In het kader van de coronacrisis besliste de regering om de geldigheidsduur van de maaltijdcheques die vervallen in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020 en van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021, met 6 maanden te verlengen, te rekenen vanaf hun vervaldatum.
   
 8. De maximale nominale waarde per cheque bedraagt vandaag 8 euro. De tussenkomst van de onderneming in het bedrag van de maaltijdcheque mag in dat geval ten hoogste 6,91 euro bedragen. De persoonlijke bijdrage van de bedrijfsleiders is dan minstens gelijk aan 1,09 euro.

(*) Kunnen bedrijfsleiders zichzelf maaltijdcheques toekennen wanneer zij geen werknemers in dienst hebben?

Ook zij hebben recht op maaltijdcheques. Van bovenstaande voorwaarden zullen punt 1 en 3 niet vervuld zijn, maar ook in dat geval zullen de maaltijdcheques geen belastbaar voordeel zijn wanneer alle andere voorwaarden vervuld zijn.

Ook bedrijfsleiders zonder personeel in dienst kunnen van deze regeling gebruikmaken.

Effectief gewerkte dagen?

Een bedrijfsleider kan slechts maaltijdcheques ontvangen voor elke dag waarop er effectief arbeidsprestaties geleverd werden. Voor vakantiedagen, ziektedagen,… kan er dus geen cheque worden toegekend.

Wat is het maximale aantal cheques dat men kan toekennen?

 • In een onderneming met personeel: hier volgt men dezelfde regel die van toepassing is op werknemers. Er mogen niet meer dagen in rekening worden gebracht dan een voltijds werknemer binnen de onderneming mag werken. Het maximale aantal dagen dat door een voltijds tewerkgestelde werknemer in een kwartaal kan gepresteerd worden, is doorgaans 65 dagen per kwartaal in een 5-dagenweek en 78 dagen/kwartaal in een 6-dagenweek.
 • In een onderneming zonder personeel : tot 1 december 2016 was het maximale aantal maaltijdcheques die een bedrijfsleider kon toegekend krijgen, vastgelegd op 220 cheques. Dit maximum werd echter afgeschaft. De bedrijfsleider mag dus één cheque ontvangen per effectief gepresteerde dag.
   

De toekenning van maaltijdcheques aan een bedrijfsleider is toegestaan, maar is aan
strikte voorwaarden onderworpen.

Aftrekbare beroepskost

Maaltijdcheques kunnen niet volledig maar slechts gedeeltelijk afgetrokken worden als beroepskost, en dit voor 2 euro per maaltijdcheque.

Hoe maaltijdcheques aanvragen?

De aanvraag van maaltijdcheques kan gebeuren via een uitgiftemaatschappij. Op dit ogenblik zijn er in België drie officieel erkende uitgiftemaatschappijen: Edenred, Monizze en Sodexo. Enkel elektronische maaltijdcheques zijn nog toegestaan.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.