Managementrapportering in een internationale context

Vakartikels

Een Belgische onderneming met buitenlandse activiteiten kan zich juridisch op verschillende manieren organiseren. U kan kiezen voor een bijkantoor van de Belgische vennootschap of voor een buitenlandse dochtervennootschap. De keuze tussen een van beide opties heeft naast juridische gevolgen ook een impact op de boekhouding en de managementrapportering.

Terwijl een dochteronderneming een afzonderlijke vennootschap is, maakt een bijkantoor (dikwijls gekend als “vaste inrichting” of “branch”) integraal deel uit van de vennootschap. Alle verrichtingen, tegoeden, schulden, verbintenissen, opbrengsten en kosten van het bijkantoor zijn ook deze van de vennootschap zelf.

Zowel voor de buitenlandse dochtervennootschap als voor het buitenlands bijkantoor moet u een boekhouding voeren volgens de wetgeving van het land van vestiging én in de lokale munteenheid.

Zijn er geen internationale boekhoudregels?

Jawel, maar de internationale boekhoudstandaarden (IFRS) zijn sinds 1 januari 2005 in de EU enkel verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven geldt deze verplichting (nog) niet en is de nationale boekhoudwetgeving van toepassing.

Naar één uniforme managementrapportering

Om een getrouw beeld van het internationaal bedrijf te krijgen, moet u diverse herwerkingen van de verschillende balansrubrieken en resultatenrekeningen uitvoeren alvorens u deze in de rapportering kan opnemen. 

Voor niet-beursgenoteerde bedrijven is de nationale boekhoudwetgeving van toepassing

Belangrijk hierbij is dat de wederzijdse vorderingen en schulden, samen met de resultaten uit onderlinge verrichtingen, geëlimineerd worden. Een accurate managementrapportering is immers geen optelsom, maar wel een consolidatie van de verschillende dochterondernemingen of bijkantoren.

Als de activiteiten plaatsvinden in een land dat niet tot de Eurozone behoort, dan zal u zowel de balans als de resultatenrekening moeten omrekenen naar euro’s. De moedervennootschap zal bepalen hoe de omrekeningsverschillen in haar rapportering worden verwerkt.

Omdat de verwerkingsregels, benamingen van rekeningen en waarderingsregels van land tot land verschillen, zijn ook hiervoor herwerkingen nodig. Deze kunnen betrekking hebben op de afschrijvingsregimes en -termijnen van vaste activa, de waardering van voorraden en werken in uitvoering, het aanleggen van voorzieningen, de interpretatie van lease-overeenkomsten, de financieringskosten, de waardering van vorderingen en schulden, enzovoort.

De opname van de verschillende herwerkingen in de managementrapportering kan gebeuren via templates in specifieke rapporteringssoftware - op maat gemaakt van de vennootschap - of eventueel in Excel.  

Een accurate managementrapportering is geen optelsom, maar een consolidatie

Rapporteringssoftware laat u toe om - na het vastleggen van de templates - op een geautomatiseerde wijze de periodieke managementrapportering op te maken. U hebt meestal ook meer mogelijkheden om operationele gegevens en KPI’s op te nemen.

Via haar internationale netwerk kan Baker Tilly u bijstaan bij het voeren van de boekhoudingen conform de lokale boekhoudwetgeving en voor de samenstelling van de door u gewenste internationale managementrapportering.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Kris Tackaert, Director / Accountant & Belastingconsulent, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.