Meldingsplicht bij detachering naar Nederland

Vakartikels

Ook in Nederland zullen werkgevers uit andere EER-lidstaten vanaf nu melding moeten doen als werknemers tijdelijk in Nederland gaan werken. In België kennen we deze meldingsplicht al via de Limosa-aangifte. 

Indien u als Belgisch ondernemer werkzaamheden in Nederland verricht, dan moet u rekening houden met een nieuwe meldingsplicht die binnenkort van kracht wordt. 

Vanaf 1 maart 2020 moeten alle in de EER en Zwitserland gevestigde werkgevers vooraf melden dat zij met personeel werkzaamheden zullen verrichten in Nederland. Deze nieuwe verplichting geldt ook voor zelfstandigen uit bepaalde sectoren als zij in Nederland tijdelijk een dienst verrichten.

Nieuwe meldingsplicht voor uw werkzaamheden in Nederland

Deze melding zal online kunnen gebeuren. De controle ervan moet gebeuren door de Nederlandse ontvanger van de dienst.

Op deze meldingsplicht gelden wel enkele uitzonderingen. Zo is onder andere een uitzondering voorzien voor korte zakelijke besprekingen, het bijwonen van wetenschappelijke congressen, dringend onderhoud en reparaties,…

Extra controle op sociaalrechtelijke spelregels door Nederlandse overheid

Via deze meldingsplicht zal de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) extra controle uitoefenen op de diverse regels die gelden voor naar Nederland gedetacheerde werknemers (minimumloon, aantal vakantiedagen, enz.).

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Yves Coppens, Individual Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.