Nieuwe geharmoniseerde regels voor vrijgestelde intracommunautaire leveringen

Vakartikels

Begin dit jaar werden in het kader van intracommunautaire transacties enkele wijzigingen doorgevoerd over de bewijsvoering ervan (de zogenaamde ‘quick fixes’). Eind 2019 werden op Belgisch niveau de uitvoeringsmodaliteiten gepubliceerd (drie KB’s van 11 december 2019). Waarop moet u voortaan letten wat de bewijsvoering bij intracommunautaire leveringen betreft?

Algemene context

Een intracommunautaire levering van goederen van België naar een andere lidstaat kan in principe en onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van btw (op basis van artikel 39bis, Btw-Wetboek).

Een btw-vrijstelling voor dergelijke intracommunautaire leveringen was in het verleden slechts mogelijk als er gefactureerd werd aan een correct buitenlands btw-nummer en als de leverancier tegelijk kon aantonen dat de goederen België hadden verlaten naar aanleiding van de verkoop. 

Wat het bewijs van verzending betreft moest, volgens de vroegere regels, de verkoper steeds in het bezit zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het vervoer van de goederen bleek. Hierbij denken we aan bestelbonnen, vervoerdocumenten, betalingsstukken,… Tegelijk was het reeds mogelijk om een bestemmingsdocument te gebruiken, wat zeker bij ‘afhaaltransacties’ nuttig was.

Europa legt nieuwe spelregels op voor btw-vrijstelling bij intracommunautaire leveringen

Op Europees niveau werd vastgesteld dat de verschillende lidstaten sterk uiteenlopende praktijken hanteerden. Daarom besloot Europa om een gemeenschappelijke benadering te voorzien (Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van 4 december 2018). De uitvoeringsmodaliteiten op Belgisch vlak kwamen er op 11 december 2019.
 

Regeling vanaf 1 januari 2020

Om te kunnen genieten van een btw-vrijstelling voor intracommunautaire transacties, moet de afnemer vanaf nu zijn btw-nummer van de lidstaat van aankomst van de goederen meedelen aan de leverancier. Tegelijk moet de levering correct aangegeven worden in de intracommunautaire opgave

Het bewijs van vervoer naar een andere lidstaat is nog steeds vereist. Dit is voortaan op Europees niveau geharmoniseerd. De nieuwe regels verschillen naargelang het de verkoper dan wel de koper is die instaat voor het vervoer.

Wanneer de verkoper instaat voor het vervoer, dan kan het bewijs op twee manieren worden geleverd:

  • ofwel aan de hand van twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken die uitgereikt zijn door twee verschillende partijen die onafhankelijk zijn van elkaar, van de verkoper en van de afnemer. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een ondertekend CMR-document, een cognossement, een factuur van de vervoerder,…
  • ofwel aan de hand van één niet-tegenstrijdig bewijsstuk van het vervoer, aangevuld met één niet-tegenstrijdig bewijsstuk dat onrechtstreeks betrekking heeft op het vervoer. Voorbeelden hiervan zijn een verzekeringsovereenkomst voor het vervoer of bankdocumenten die verwijzen naar de betaling van het goederenvervoer.

Breng de administratieve formaliteiten nu reeds in orde, zodat u klaar bent voor een eventuele btw-controle

Wanneer het de koper is die instaat voor het vervoer van de goederen, dan moeten de hierboven vermelde documenten aangevuld worden met een bestemmingsdocument. Hierin moet men bevestigen dat de goederen door de afnemer of door een derde voor rekening van de afnemer verzonden of vervoerd zijn. Ook moet hierin de lidstaat van bestemming van de goederen vermeld zijn. 

Op basis van de Belgische uitvoeringsmodaliteiten van eind 2019 kan het bestemmingsdocument ook worden gebruikt wanneer de verkoper instaat voor het vervoer. 

In tegenstelling tot wat vroeger het geval was, mag voortaan het bestemmingsdocument ook worden afgetekend door de beheerder van een magazijn wanneer de goederen niet naar een inrichting van de koper vervoerd of verzonden zijn. 

Verricht u regelmatig intracommunautaire leveringen? Dan raden wij u aan om de nieuwe administratieve formaliteiten in orde te brengen en ervoor te zorgen dat de vrijstelling voldoende gestoffeerd wordt. Op die manier bent u alvast klaar voor een eventuele btw-controle in de toekomst.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Wim De Pelsmaeker, VAT Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.