Omvorming nv in bv onder WVV met het oog op uitbreng vastgoed?

Vakartikels

Als een aandeelhouder van een nv uit onverdeeldheid treedt met de vennootschap over een onroerend goed, zal in principe het verkooprecht van toepassing zijn. Bij een bv is dat niet noodzakelijk het geval. Daar is mogelijks enkel het verdeelrecht van toepassing. Dit kan de aanleiding zijn om een nv om te vormen tot een bv. De vraag is dan echter of dergelijke omvorming kort voor de overdracht van het vastgoed geen fiscaal misbruik uitmaakt.

Uit een fiscale rulingbeslissing over vastgoed, gelegen in het Brussels Gewest, blijkt dat een omvorming van een nv tot bv, kort voordat de aandeelhouders en de bv uit onverdeeldheid treden voor wat bepaalde onroerende goederen betreft, niet noodzakelijk aanzien moet worden als fiscaal misbruik (voorafgaande beslissing nr. 2021.1038 dd. 21.12.2021).

Feitelijke achtergrond

Een koppel, woonachtig in het Brussels Gewest, hield vastgoed aan in onverdeeldheid met een bv waarvan ze samen de enige aandeelhouders waren. Bedoeling was om via een uitonverdeeldheidtreding bepaalde percelen uit de bv te halen, om ze daarna vanuit het privévermogen aan hun kinderen te schenken.

Hoewel de vennootschap - naar aanleiding van de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) - nog maar recent was omgevormd van een nv naar bv, lijkt de rulingdienst hier geen fiscaal misbruik in te zien. Volgens haar is de omvorming een eerder natuurlijke keuze, om zo maximaal gebruik te maken van de flexibiliteit die het WVV biedt voor bv’s. Ook is het de wens van de wetgever dat kleine en middelgrote vennootschappen de vorm aannemen van een bv (eerder dan van een nv), omdat de nv-rechtsvorm eerder bedoeld is voor grote publieke vennootschappen. De rulingdienst is ervan overtuigd dat de omvorming tot bv hoofdzakelijk geïnspireerd is door de nieuwe opportuniteiten die de bv-rechtsvorm biedt onder het WVV, eerder dan de wens om van de uitzonderingen op het verkooprecht onder artikel 129 (Brussels) W. Reg. te genieten.
 

De omvorming van nv naar bv is hoofdzakelijk geïnspireerd door de nieuwe opportuniteiten die de bv-rechtsvorm biedt onder het WVV, eerder dan door de wil om te genieten van bepaalde uitzonderingen op artikel 129 W. Reg.

Resultaat

Het resultaat van deze beslissing is dat op de uitonverdeeldheidtreding het verdeelrecht van toepassing is (1% in het Brussels Gewest), eerder dan het verkooprecht van 12,5%. Artikel 129, derde alinea, 2° (Brussels) W. Reg., dient hierbij als extra ondersteuning. Dit artikel stelt immers dat bij personenvennootschappen, zoals de bv het verkooprecht (zijnde de algemene regel) niet van toepassing is als het gaat om onroerende goederen die door de vennootschap werden verkregen mits betaling van het verkooprecht, en wanneer het vaststaat dat de vennoot die eigenaar wordt van de betrokken onroerende goederen, deel uitmaakte van het aandeelhouderschap van de vennootschap toen deze de betrokken goederen verkreeg.  Hetzelfde regime zou van toepassing geweest zijn als de betrokken onroerende goederen verkregen zouden geworden zijn door de persoon die ze destijds in de vennootschap had ingebracht.        

Conclusie

Het omvormen van een kapitaalvennootschap (zoals een nv) in een personenvennootschap (zoals een bv) hoeft niet noodzakelijk aanzien te worden als fiscaal misbruik om aan de verplichte toepassing van het verkooprecht op de overdracht van vastgoed door de vennootschap aan de aandeelhouder te ontsnappen. Blijkbaar volstaat het dat de betrokken vennootschap gebruik wil maken van de nieuwe opportuniteiten die de bv-vorm geniet onder het WVV.

De essentie

  • Bij het uit onverdeeldheid treden inzake vastgoed met een nv is in principe het verkooprecht van toepassing
  • Bij een omvorming van nv tot bv kan het verdeelrecht van toepassing zijn
  • Dit hoeft niet noodzakelijk aanzien te worden als fiscaal misbruik
  • In een voorafgaande beslissing bevestigt de rulingdienst deze zienswijze
  • Het volstaat dat een bv gebruik wil maken van de nieuwe opportuniteiten die het WVV biedt

Wil u meer informatie over dit thema? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Marc De Munter, Tax Partner of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.