Overzicht aftrekbaarheid kosten AJ 2020

Vakartikels

Kosten die worden gemaakt in het kader van de economische activiteit van een onderneming, zijn in beginsel aftrekbare kosten. Toch zijn bepaalde uitgaven op basis van de fiscale wetgeving niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Uitgaven die aan fiscale aftrekbeperkingen worden onderworpen, worden ‘verworpen uitgaven’ genoemd.

Voor informatie omtrent de fiscale behandeling van bepaalde kosten in specifieke situaties kan u contact opnemen met Baker Tilly. 

Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende verworpen uitgaven die tijdens boekjaar 2019 (en daarmee samenhangend aanslagjaar 2020) kunnen voorkomen.

Dit document bevat een algemeen overzicht van de aftrekbaarheid van kosten zowel inzake inkomstenbelastingen als BTW en kan derhalve enkel als leidraad dienen.