Overzicht aftrekbaarheid kosten AJ 2021

Vakartikels

Kosten die worden gemaakt in het kader van de economische activiteit van een onderneming, zijn in beginsel aftrekbare kosten. Toch zijn bepaalde uitgaven op basis van de fiscale wetgeving niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Uitgaven die aan fiscale aftrekbeperkingen worden onderworpen, worden ‘verworpen uitgaven’ genoemd.

Opgelet: in aanslagjaar 2021 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de autofiscaliteit!

Voor informatie omtrent de fiscale behandeling van bepaalde kosten in specifieke situaties kan u contact opnemen met Baker Tilly. 

Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende verworpen uitgaven die tijdens boekjaar 2020 (en daarmee samenhangend aanslagjaar 2021) kunnen voorkomen.

Dit document bevat een algemeen overzicht van de aftrekbaarheid van kosten zowel inzake vennootschapsbelasting als btw en kan derhalve enkel als leidraad dienen.