Publicitair doel maakt receptiekost niet 100% aftrekbaar

Vakartikels

Volgens het Hof van Cassatie blijven receptiekosten voor klantenevents hun aard van receptiekost behouden, zelfs als deze worden gemaakt voor publicitaire doeleinden. Hierdoor blijven deze “publicitaire” receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar voor directe belastingen, en niet voor 100% zoals voor BTW doeleinden.

Receptiekosten voor klantenevents fiscaal beschouwd als receptiekost en dus niet 100% aftrekbaar?

Receptiekost op klantenevent

Indien uw onderneming binnenkort een barbecue, zomerborrel, opendeurdag, klantenseminarie of ander klantenevent organiseert om uw producten of diensten aan te prijzen aan bestaande of potentiële klanten, is het mogelijk dat u overweegt om de hieraan verbonden kosten te beschouwen als publiciteitskosten en niet als receptiekosten. Kosten van drankjes, hapjes, vlees voor op de barbecue, … op publicitaire events, worden dan als 100% fiscaal aftrekbaar beschouwd i.p.v. voor 50%. Reeds geruime tijd bestaat er echter discussie in de rechtspraak of vanuit fiscaal oogpunt deze receptiekosten nu al dan niet beschouwd kunnen worden als publiciteitskosten. Het was dus afwachten hoe ons hoogste gerechtshof de knoop zou ontwarren.

Standpunt Minister van Financiën

Vanuit het oogpunt van de directe belastingen, zouden dergelijke kosten beschouwd kunnen worden als publiciteitskosten, waardoor deze voor 100% aftrekbaar zijn. Vorig jaar heeft de Minister van Financiën dit bevestigd en verklaarde hij (onder verwijzing naar het traditioneel BTW standpunt) dat cateringkosten op een opendeurdag of een ander publicitair evenement voor (potentiële) klanten integraal fiscaal aftrekbaar zijn, aangezien deze kosten met publicitair doel mogen beschouwd worden als publiciteitskosten (eerder dan receptiekosten) in de mate dat ze hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel hebben de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. De Minister werd hierin gevolgd door bepaalde rechtspraak en de fiscale rulingdienst.

Standpunt fiscus en Hof van Cassatie

Uit recente rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt nu echter het omgekeerde. Er moet voor de fiscale behandeling van dergelijke kosten gekeken worden naar de aard van de kost en niet naar het doel van de kost. Ondanks het publicitair doel van receptiekosten op dergelijke klantenevents, blijven deze kosten de aard van receptiekosten behouden en is de herkwalificatie van deze kosten naar publiciteitskosten dus ongegrond. Bijgevolg blijven dergelijke receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar!

Onzekerheid troef inzake receptiekosten voor klantenevents

Onzekerheid troef

Het verschil tussen de eerdere visie van de Minister en de recente visie van het Hof van Cassatie zorgt voor heel wat onzekerheid omtrent de fiscale behandeling van receptiekosten die gemaakt worden voor publiciteitsdoeleinden. Het valt af te wachten welk standpunt definitief zal worden ingenomen op het terrein en of de wetgever niet dient in te grijpen. Hou er dus alvast rekening mee dat de kostenaftrek in de inkomstenbelasting m.b.t. catering en dergelijke op uw klantenevents, fiscaal mogelijk voor 50% gaat verworpen worden.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Marc De Munter, Tax Partner of uw dossierbeheerder.