Reageer tijdig op uw vereenvoudigde aangifte

Vakartikels

Heeft u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen? Laat u niet misleiden, ook bij een dergelijk voorstel van vereenvoudigde aangifte moet u misschien actie ondernemen. De informatie waarover de belastingadministratie beschikt bij het uitwerken van dergelijke aangifte is soms fout of onvolledig. Het beantwoorden van dit voorstel van vereenvoudigde aangifte dient te gebeuren tegen 28 juni indien u via het papieren formulier antwoordt en 11 juli indien u het elektronisch systeem van tax-on-web gebruikt. 

Opgelet: ook als u Baker Tilly als mandaathouder heeft aangesteld, moet tegen 11 juli geantwoord worden! Mandaathouders krijgen hiervoor immers geen uitstel tot 24 oktober, zoals dat wel het geval is voor “normale” aangiftes. 

Indien u wenst dat we voor u het ontvangen voorstel van vereenvoudigde aangifte nakijken en, indien nodig, reageren naar de belastingadministratie, neem dan snel contact op met uw dossierbeheerder, zodat u de deadline niet laat voorbijgaan.

Hierbij vermelden we graag enkele aandachtspunten waarmee dient rekening te worden gehouden bij een vereenvoudigde aangifte. Er zijn zeker nog andere elementen, maar dit zijn de twee meest opvallende voor inkomstenjaar 2018.

Effectenrekeningen

Vanaf inkomstenjaar 2018, dient u in de aangifte te melden dat u titularis bent van meer dan één effectenrekening. Het gaat hierbij zowel om Belgische als buitenlandse effectenrekeningen. De belastingadministratie beschikt niet over deze informatie, waardoor u hier zelf melding van moet maken en dus uw vereenvoudigde aangifte dient te corrigeren. 

Vrijstelling dividenden

Ook nieuw sinds inkomstenjaar 2018 is een vrijstelling van belasting op een bedrag van EUR 640 aan dividenden. Op Belgische dividenden wordt roerende voorheffing ingehouden aan de bron. Deze roerende voorheffing kan teruggevorderd worden via de aangifte in de personenbelasting. Indien u een vereenvoudigde aangifte heeft gekregen, kan u via een correctie hiervan uw vrijstelling op dividenden claimen.