Regionalisering huurwetgeving

Vakartikels

Elke gewest een eigen huurwetgeving. Ziet u door het bos de bomen nog?


Bij de zesde staatshervorming werden een aantal bevoegdheden overgeheveld van het federale niveau naar de gemeenschappen en de gewesten. Hieronder viel ook het huurrecht.

Op het vlak van de handelshuur blijft de federale regelgeving nog van toepassing, behalve voor wat betreft de handelshuur van korte duur (de zgn. “pop-up” huur) waarvoor zowel het Vlaamse als het Waalse Gewest nu een eigen regelgeving hebben. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt momenteel aan een gelijkaardige regeling gewerkt. Opgemerkt moet worden dat het Waals Gewest ook van de gelegenheid heeft gebruik gemaakt om een versoepeling door te voeren inzake de voortijdige beëindiging van de handelshuurwet. 

Inzake woninghuur beschikt elk van de drie gewesten op vandaag over een eigen regelgeving. Hoewel de toepasselijke regels gelijkenissen vertonen, zijn er ook belangrijke verschillen.

Wij staan klaar om u bij te staan zodat u de weg niet kwijtraakt in het bos van de regelgeving. 

Indien u hieromtrent meer informatie wenst, neem dan contact op met uw dossierverantwoordelijke of Liesbet Uyttenhove, Senior Legal Counsel.