Slaagt uw onderneming in de financiële stresstest?

Vakartikels

Als ondernemer ondergaat u wellicht jaarlijks een preventieve medische check-up bij uw huisarts. U doet dit om goed geïnformeerd te blijven over mogelijke gezondheidsrisico’s, zodat u – in overleg met uw arts – gerichte stappen kunt ondernemen om uw gezondheid optimaal te houden.

Hoe gezond is uw onderneming? Via een stresstest kunt u (zichtbare en onzichtbare) gevaren detecteren die een potentiële bedreiging vormen voor uw onderneming. In de huidige economische omstandigheden is de kans bovendien groot dat uw bank, een klant of leverancier uw bedrijf aan een stresstest onderwerpt. Preventief handelen levert belangrijke voordelen op voor uw onderneming.

Wat is een stresstest in een onderneming?

Een stresstest onderzoekt de gevolgen van bepaalde gebeurtenissen op de gezondheid van uw onderneming. Deze test kan op vele domeinen uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld het testen van:

  • de afhankelijkheid van aankooplijnen of verkooptrajecten
  • de risico’s op interne fraude
  • de gevolgen van prijsverhogingen aan de kostenzijde en prijsverlagingen aan de verkoopzijde
  • de impact van zieke werknemers op de werking van uw onderneming.

Hoe werkt een financiële stresstest?

De liquiditeitspositie is in vele bedrijven matig tot zeer stressgevoelig.
Het is dan ook nuttig om de factoren te analyseren die stress veroorzaken in de onderneming. Bij een financiële crisis is dit zelfs een noodzakelijk instrument om gefundeerde managementbeslissingen te kunnen nemen.

De factoren bepalen die impact hebben op de liquiditeitspositie

Als eerste stap moet u bepalen welke concrete elementen de liquiditeitspositie van uw onderneming beïnvloeden. Op maat van kmo’s schuiven we theoretische beschouwingen aan de kant en focussen we op een zeer praktische aanpak. 

De huidige liquiditeitspositie bepalen

In dit luik onderzoeken we welke liquiditeiten beschikbaar zijn op rekening en welke kredieten uw onderneming nog kan opnemen. Daarna brengen we de liquiditeitsstromen (in- en uitstroom) in kaart voor de volgende maanden (dit kan eventueel verfijnd worden naar weken of dagen). Een evenwicht vinden tussen informatienood en tijdsinvestering is belangrijk.
Het resultaat van deze oefening geeft u een beeld van de behoeften aan liquiditeiten voor de komende periode. 
Een betrouwbaar resultaat bij deze oefening is pas mogelijk als de onderliggende gegevens betrouwbaar zijn. Tegelijk moet u ervoor zorgen dat de nodige technische ondersteuning beschikbaar is. Die ondersteuning kan zowel binnen als buiten uw bedrijf gevonden worden.

De impact bepalen van bepaalde factoren op de toekomstige liquiditeitspositie

Deze oefening illustreren we met een voorbeeld. De economische crisis leidt tot ernstige omzetdaling. Het bedrijf kampt met hogere afwezigheden wegens ziekte. De aanvoer van grondstoffen verloopt trager en de transportprijzen stijgen substantieel. Het bedrijf beschikt over betrouwbare financiële basisinformatie, die als basis kan dienen voor de analyse. Hou er rekening mee dat ook een goed inzicht in de variabiliteit van de kosten cruciaal is. Vaste kosten zijn immers zeer moeilijk aan te passen en zullen ook bij omzetdaling gedragen moeten worden.De impact van een crisis op de marges (bijvoorbeeld een verhoging van de aankoopprijzen of een verlaging van de verkoopprijzen) is niet altijd makkelijk in te schatten. Toch kan via deze simulatie-oefening de impact ervan onderzocht worden.

Met de nodige ondersteuning kunt u vervolgens een flexibel financieel model uitwerken, waarbij u een aantal variabele factoren opneemt. De onderneming kan deze variabelen vervolgens invullen op basis van sectorinformatie, beschikbare marktonderzoeken, eigen ervaring, enzovoort.
Op deze manier kunnen we diverse simulaties uitwerken, met een realistisch scenario en diverse ‘bad case’- en ‘better case’-scenario’s. Tegelijk onderzoeken we welke factoren de grootste impact hebben. 
Een moeilijke inning van klantenfacturen, slechtere betalingsvoorwaarden van leveranciers als uw onderneming later betaalt, onverkoopbare voorraden en een vertraging in de omzet zijn factoren die in heel wat ondernemingen een cruciale impact hebben. Het financieel model zal de stressgevoeligheid van uw onderneming voor elk van deze factoren simuleren.
Op basis van de inzichten uit de stresstestresultaten kunt u als ondernemer efficiënter aan de slag gaan. U ontdekt welke actiepunten u met voorrang moet aanpakken: niet op basis van externe factoren (‘de luidste roepers’), maar wel op basis van factoren die de meeste impact hebben.

Coronacrisis - Wat weet u al zonder stresstest?

In de huidige coronacrisis moet u als ondernemer optimaal gebruiken maken van:

  • de overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de economie;
  • bijkomende bank- en verzekeringsfaciliteiten.

Deze managementbeslissing zal (broodnodige) positieve gevolgen hebben op de uitgaven en inkomsten van uw onderneming.

Kunt u het alleen als ondernemer?

Misschien wel. Maar waarom geen gebruik maken van ervaren specialisten om sneller en efficiënter te schakelen? Snelheid en efficiëntie spelen in deze ingrijpende crisis immers een sleutelrol.

In de jungle van de huidige federale en regionale regeringsmaatregelen (van overbruggingskrediet tot compensatiepremie) moet u als ondernemer het bos door de bomen blijven zien.
Wij helpen u graag verder om een klare kijk te behouden. Onze specialisten staan klaar om u – elk binnen hun eigen domein – wegwijs te maken in de maatregelen, zodat u steeds het onderste uit de kan haalt voor uzelf en uw medewerkers.  

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Peter Weyers, Partner of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.