Sociale flitscontroles 2020: bouwsector én horeca in maart aan de beurt!

Vakartikels

Via het Regeerakkoord keurt de regering jaarlijks een Actieplan Sociale Fraudebestrijding goed, met bijzondere aandacht voor sociale dumping. Dit actieplan bevat prioritaire acties die in 2020 worden ondernomen om sociale fraude te bestrijden. Het plan omvat zowat 55 acties, met onder andere sociale flitscontroles.

Als gevolg van dit actieplan zullen de sociale inspectiediensten opnieuw “sociale flitscontroles” organiseren in fraudegevoelige sectoren. De flitscontroles in de bouwsector én horeca staan alvast in maart op de planning!

Aangekondigd of niet?

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (“SIOD”) zal de sociale flitscontroles opnieuw aankondigen op haar website. Deze controles zijn, naast de onaangekondigde sociale inspecties op de werkvloer, een belangrijk wapen in de strijd tegen de sociale fraude. Vooral de zogenaamde fraudegevoelige sectoren (schoonmaaksector, horeca, vleessector, transportsector,…) komen hierbij in het vizier.

Welke controle?

Tijdens deze controles kan u op hetzelfde moment bezoek krijgen van verschillende inspectiediensten (o.a. RVA, RSZ, FOD WASO,…). Zij voeren op dat moment elk een eigen controle uit op de aspecten waarvoor zij bevoegd zijn. Volgens de SIOD hebben deze flitscontroles voornamelijk een informatief en preventief karakter. Toch zullen de inspectiediensten kordaat optreden en zo nodig verbaliseren als ze inbreuken op de wetgeving vaststellen.

In 2020 zijn de volgende flitscontroles gepland:

  • Elektrotechnische en bouwsector: maart 2020
  • Horeca: 16 tot en met 22 maart 2020
  • Taxi- en vervoersector: mei 2020
  • Land- en tuinbouwsector: juli 2020
  • Carwash-sector: september 2020
  • Vleessector: november 2020 

Bent u als werkgever actief in een van deze sectoren? Dan mag u zich aan controle(s) verwachten. Anders dan de voorbije jaren plant de sociale inspectie geen controles meer op een bepaalde dag. De controles zijn gespreid over een volledige maand.

Baker Tilly helpt u graag verder!

Ons kantoor bezorgt u op eenvoudige aanvraag alvast een checklist (naargelang de sector waarin u actief bent) waarmee u als werkgever kan controleren of u in orde bent met de regelgeving. Zo kan u vooraf nagaan welke documenten door een sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd (en of u daarmee in orde bent) en welke vragen door hem kunnen worden gesteld. U krijgt ook een overzicht  van de belangrijkste inbreuken die tijdens deze controleacties kunnen worden vastgesteld. Let wel: deze lijst is slechts indicatief. De inspectiediensten kunnen in principe nog andere zaken opvragen, maar deze checklist geeft u alvast een duidelijk beeld van de aspecten die u mag verwachten bij een eventuele controle.

Uw risico's ontdekken? Beter voorkomen dan genezen!

Vraag de HR Quick Scan!

Beter voorkomen dan genezen….

Met de HR Quick Scan kunnen we meteen zien of er zich al dan niet problemen (kunnen) voordoen, wat er kan verbeterd worden of wat prioritair moet gebeuren. We analyseren hiervoor een beperkt aantal documenten binnen uw bedrijf om mogelijke risico’s op te sporen. Op basis hiervan kunnen we - als u dat wenst - een uitgebreidere sociale audit uitvoeren. We stellen ons hierbij in de plaats  van de sociale inspectie. Zo krijgt u een heldere kijk op juridische en fiscale risico's en mogelijke opportuniteiten voor uw onderneming. Een verwittigd werkgever…

Een verwittigd werkgever…….

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.