Starten met duurzaamheid vandaag, voor morgen

Vakartikels

Als ondernemer weet je dat duurzaamheid niet meer valt weg te denken in het moderne discours. Het uit zich in allerlei vormen en roept tegelijk heel wat vragen op. Welzijn op de werkvloer, diversiteit en gendergelijkheid, biodiversiteit, energietransitie, circulariteit en afvalstromen, het zijn maar enkele van de thema’s die een grip hebben op de moderne onderneming. Een snel rijdende trein die op je afkomt en waar je als ondernemer tegen op moet kijken? Niet als het aan Baker Tilly ligt.

ESG - What's in a name?

De juiste en een zo breed mogelijke expertise aanbieden zodat ondernemers kunnen anticiperen op de uitdagingen van morgen. Daar draait het bij Baker Tilly om. Duurzaamheid is daarom al langer een belangrijk onderwerp binnen het bedrijf. De juiste expertise, met de nodige praktische ervaring, vonden ze bij Philip Dooms.

Met vijfentwintig jaar leidinggevende ervaring in de industrie, zowel in grote als kleine (inter)nationale ondernemingen, kan hij de juiste begeleiding voor klanten voorzien. Philip Dooms is ESG & Sustainability Partner bij Baker Tilly en begeleidt KMO’s en grote ondernemingen in hun duurzaamheidstraject. 

ESG staat voor ‘Environmental’, ‘Social’ en ‘Governance’ en kadert in de nieuwe Europese Sustainability of duurzaamheidsregelgeving waarmee bedrijven hun positieve impact op het milieu en de samenleving moeten aantonen. Die interacties zijn ze ook verplicht te omkaderen met goed bestuur. Het is de missie van Philip om zijn uitgebreide praktische ervaring om te zetten in concrete duurzaamheidsinitiatieven en ondernemingen klaar te stomen voor die impactvolle golf van veranderingen.

ESG_overzicht

Deze nieuwe wetgeving, die vanaf 2026 wordt uitgebreid naar ongeveer 49.000 “grote” Europese ondernemingen, vertrekt vanuit een globale en Europese maatschappelijke beweging die al langer op til is. Het legt die groep een rapporteringsplicht op, maar is via een doorsijpeleffect eigenlijk even cruciaal voor kleinere ondernemingen. Bijvoorbeeld in hun rol als toeleverancier, in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers of vers kapitaal. Europa wil kapitaalinvesteringen voortaan kanaliseren in echt duurzame economische activiteiten. Die gestandaardiseerde en gecentraliseerde nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties een objectieve duurzaamheidsrapportering kunnen voorleggen. Investeerders kunnen zo gaan peilen hoe maatschappelijk verantwoord een onderneming is, en op die manier de juiste beslissingen maken.

ESG staat voor ‘Environmental’, ‘Social’ en ‘Governance’ en kadert in de nieuwe Europese Sustainability of duurzaamheidsregelgeving waarmee bedrijven hun positieve impact op het milieu en de samenleving moeten aantonen.
Philip Dooms, Partner ESG & Sustainability

Hoe future proof is jouw onderneming?

ESG-structuren en duurzaamheidsanalyses implementeren is dus essentieel voor elke onderneming. Wanneer je ESG- of duurzaamheidstrajecten gaat uitzetten, ben je in essentie bezig met de toekomst en 
lange termijn leefbaarheid van je bedrijf. Je legt vast hoe economisch duurzaam je bedrijf is en wat je sociaal en ecologisch kapitaal inhoudt. 

Dat ESG-kapitaal bepaalt sterk je economische weerbaarheid en je lange termijn ‘license-to-operate’, of je nu rapporteringsplichtig bent of niet. Het ESG-kader biedt een kans om een ondernemingsstrategie vanuit een nieuwe invalshoek kritisch te onderzoeken. Het legt een aantal regels op die enigszins begrenzend werken, maar tegelijk reikt het een aantal inspirerende denkpistes aan die kunnen vertaald worden naar competitiviteit en echte duurzame meerwaarde. Het is net die vertaalslag die we bij onze klanten realiseren” aldus Philip Dooms.

ESG_Philip Dooms2

Ook de waarde of waardering van jouw bedrijf zal in de toekomst afhangen van jouw ESG- of duurzaamheidsscore. Zo zullen bijvoorbeeld investeerders en banken de rapportering kunnen opvragen bij overnames en leningen. Enkel de financiële parameters (bijvoorbeeld omzet, winst en cashflow) zullen dus niet langer voldoende zijn bij waarde- en risicobepalingen van een organisatie. Vooral de groeibepalende factoren in het businessplan en de bestaande infrastructuur gaan toetsen aan duurzaamheid relevante indicatoren zullen bepalend worden bij waarderingen. Een ESG-scan bij een aan- of verkoopproces (M&A) wordt zo een must.

Consument & communicatie

Dat de consument vandaag de dag meer te zeggen heeft, realiseren ondernemers zich. De nieuwe Europese wetgeving zorgt ervoor dat rapporteringen objectief gelezen kunnen worden door alle belanghebbenden. 
Zowel door aandeelhouders, medewerkers, overheden, externe partijen, klanten als eindconsumenten.

“Specifieke rapportering rond duurzaamheid is vandaag al een vereiste bij grote bedrijven, maar dit verloopt niet altijd zonder escalaties of risico’s. Een gebrek aan standaardisatie en regelgeving zorgt ervoor dat 
bedrijven vaak selectief gaan communiceren over specifieke elementen van hun aanpak,” toont Philip Dooms aan. “Met als gevolg dat ze vaak onterecht worden beschuldigd van greenwashing. Greenwashing is de realiteit of minstens de perceptie dat een bedrijf of organisatie zich duurzamer voorstelt dan het werkelijk is.”

“De aankomende rapporteringsregels bieden een kader om greenwashing te vermijden en op een aantoonbare manier te communiceren over de duurzaamheidstrajecten in jouw bedrijf. Voor de eindconsument is dit een duidelijk handboek om te weten waar ze hun vertrouwen kunnen neerleggen” staat Philip Dooms bij.

ESG_Philip Dooms 3

De juiste focus leggen

De Europese regelgeving vraagt in essentie aantoonbare resultaten van de duurzaamheidsprocessen binnen jouw bedrijf. Het is niet zomaar een checklist. Je gaat moeten aantonen dat deze processen en projecten structureel en succesvol worden doorgevoerd. Het wordt als het ware een soort duurzaamheidtrajectcontrole volgens een vastgelegd draaiboek waarbij men actuele en toekomstige acties moet staven met onderbouwde data. Een complex proces, om als onderneming de nagel op de kop te slaan. De juiste begeleiding is daarom essentieel. 

De aankomende rapporteringsstandaarden kennen meer dan honderd parameters. Van klimaatverandering tot gendergelijkheid en alles daartussen, een enorme bandbreedte van thema’s verpakt in de European 
Sustainability Reporting Standards (ESRS).

"Maar sommige parameters zijn nu eenmaal meer of minder relevant voor ondernemingen. Er moet dus een focus gelegd worden, die ook objectief kan worden aangetoond. Daar komen wij in het spel. Baker Tilly zorgt ervoor dat jij de juiste focus kan leggen en een aanpak op maat van je onderneming kan realiseren. We nemen de complexiteit weg en begeleiden je naar wat voor jou relevant is.”

Hoe begin je als onderneming nu met een duurzaamheidstraject? Een goede startpositie is het opstellen van een zogenaamde materialiteitsmatrix toont Philip Dooms aan. “Daarmee worden de significante 
duurzaamheidsaspecten en de noden rond duurzaamheid van een onderneming in kaart gebracht. Het balanceert de ecologische en sociale impact met de economische belangen van de onderneming. Vanuit deze 
basis worden dan de duurzaamheidstrategie en concrete projecten verder afgeleid.” Bedrijven en organisaties die regelplichtig zijn aan de nieuwe wetgeving moeten ook hun keten in kaart kunnen brengen. Zo moeten ze ook data rond duurzaamheid opvragen bij hun leveranciers. Hier speelt terug het verwachte doorsijpeleffect in de waardeketen van geconnecteerde ondernemingen. Data verzamelen en databeheer zijn dus essentiële onderdelen voor elke onderneming.

Geen moetivatie, maar motivatie

“Je hoort vaak: ESG, wat gaat mij dat kosten?” geeft Philip Dooms aan. “De juiste vraag is ‘hoeveel kost het mij als ik niks doe?’ Stilaan begint het besef te groeien dat niks doen geen optie is. Maar inderdaad, het vraagt een inspanning.” “Niemand kan ontkennen dat er een duurzaamheidsuitdaging is. Bijvoorbeeld onze huidige manier van grondstoffen en goederen consumeren is niet langer houdbaar. Als ondernemer besef je dat het pad de afgelopen jaren nauwer is geworden en die trend blijft zich doorzetten. Daarnaast is de verwachting dat de komende 24 maanden het merendeel van de bedrijven, direct of indirect, via investeerders, banken, medewerkers of klanten in aanraking zullen komen met duurzaamheidsvraagstukken. Het is daarom belangrijk dat je als ondernemer tijdig anticipeert” aldus Philip Dooms. 

Ondanks de harde actuele realiteit voor veel ondernemingen raadt Baker Tilly sterk aan om tijd te nemen om vooruit te blijven denken. Beginnende ondernemingen beseffen al dat het aangereikte duurzaamheidskader een opportuniteit vormt om competitiviteit structureel in te bouwen in hun businessmodel. Maar het is natuurlijk géén voorrecht voor jonge ondernemingen, denk ook aan ondernemingen die 
reeds geïnvesteerd hebben in energietransitie. Zij dragen vandaag duidelijk de vruchten van hun vooruitstrevend denken. Of hoe de inspanning zichzelf ruimschoots terugbetaalt. Nogmaals, niks doen is geen optie.

Onze aanpak

Het is cruciaal om de toekomst te blijven scannen. Want de flexibiliteit van een onderneming wordt steeds belangrijker. Hoe aanpasbaar je bent, is een bewijs van hoe weerbaar je bent als bedrijf. Daarom helpen we bedrijven een ESG-traject in te bouwen in hun strategische cyclus. We bieden ook duidelijkheid in de complexiteit van het gehele proces. Niet in elke onderneming is er ESG-expertise aanwezig om deze uitdagingen aan te pakken. Op dit moment komt Baker Tilly in actie om die processen te ondersteunen.” 

“Wij zijn geen moderators, we zijn een klankbord tijdens het proces waarbij we echt toegevoegde waarde willen brengen. Tijdens elke fase proberen wij vanuit concrete ondernemerservaring en expertise gezond kritisch mee te denken over de implementeerbaarheid en de resultaten. Dit gebeurt op een praktische en pragmatische manier, niet enkel op een theoretisch niveau.

ESG in jouw onderneming Hoe begin je eraan?

  1. Alles start met awareness: Wat is het belang van het ESG-kader en waarom mag ik als ondernemer de trein niet missen?
  2. We scannen de duurzaamheid van jouw onderneming. Welke processen staan er al op en waar zijn er geen precedenten? 
  3. Met een diepgaande materialiteitsmatrix worden dan in detail de noden en opportuniteiten van het bedrijf
    rond duurzaamheid in kaart gebracht.
  4. We gaan samen met jou over tot concrete stappen en projecten.
  5. We volgen op en stellen een rapportering op.
  6. We gaan voor een lange termijn mindshift. We maken ESG een onderdeel van je strategische cyclus. Zo blijf je
    de toekomst scannen en verhoog je de lange termijn houdbaarheid van je onderneming.

Starten met duurzaam ondernemen?

Kom gerust langs voor een kop koffie.
Onze experten helpen u graag verder. 

Maak een vrijblijvende afspraak