Telewerk tijdens en na corona

Vakartikels

Tijdens de lockdown was telewerk verplicht in alle niet-essentiële bedrijven en sectoren.
Voor de cruciale sectoren werd telewerk aanbevolen in de mate van het mogelijke.
Na het overlegcomité van 16 oktober 2020 is telewerk opnieuw de regel voor alle functies die er zich toe lenen.
Ondernemingen kunnen ‘terugkeermomenten’ organiseren, als daarbij de veiligheidsvoorschriften op kantoor strikt worden nageleefd (social distancing,…).
Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die activiteiten uitoefenen van essentieel belang (politiediensten, zorginstellingen, bank- en verzekeringssector, diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders ,..) passen de regels van social distancing in de mate van het mogelijke toe.

Het is duidelijk dat telewerk steeds meer in de lift zit. De terughoudendheid bij werkgevers rond telewerk is grotendeels afgenomen. Zowel werkgevers als werknemers zien er steeds meer de voordelen van in. Niet alleen tijdens de coronacrisis, maar ook in het post-coronatijdperk zal telewerk een blijver zijn .

Desondanks hebben veel ondernemingen vandaag nog geen concreet beleid rond telewerk. Gezien de huidige situatie is het aanbevolen een regeling uit te werken. Vanwege het duurzame karakter van telewerk kan dit best in de richting van ‘structureel’ telewerk gaan. 

Wenst u een kader voor (structureel) telewerk in te voeren ?

Dan dient u met volgende zaken rekening te houden:

  • Opstellen van een telewerk-policy en het opmaken van een schriftelijke overeenkomst;
  • Het ter beschikking stellen van materiaal;
  • Mogelijkheid tot toekenning van vergoedingen;
  • Het welzijn van medewerkers die telewerken;
  • Verzekering arbeidsongevallen;
  • ….

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze dienst HR Consultancy Services ondersteunt u in de opmaak van schriftelijke overeenkomsten met uw werknemers en het opstellen van een telewerk-policy. 

De Minister van Werk heeft besloten dat ondernemingen in Vlaanderen de werkbaarheidscheque (financiële steun voor de onderneming) mogen aanwenden om telewerk te implementeren of verder uit te werken. Het bedrag dat men kan ontvangen is afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.