Termijnen UBO-verplichtingen verlengd tot 31 augustus 2021

Vakartikels

Het is vandaag verplicht om in het UBO-register (zowel voor een bestaande als nieuwe registratie) een document toe te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden “adequaat, nauwkeurig en actueel” is. Belangrijk om weten is dat de termijn waarbinnen u aan deze verplichting moet voldoen, verlengd wordt tot 31 augustus 2021.  

In een vorig artikel kon u lezen dat het vandaag verplicht is om in het UBO-register (zowel voor een bestaande als nieuwe registratie) een document toe te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden “adequaat, nauwkeurig en actueel” is. In haar FAQ over de UBO-registratie nam de FOD Financiën een bijkomende toelichting op over deze documentatieplicht. 

Belangrijk om weten is dat de termijn waarbinnen u aan deze verplichting moet voldoen, verlengd wordt tot 31 augustus 2021. Goed om weten is ook dat de toegevoegde documenten enkel zichtbaar zijn voor de bevoegde autoriteiten. 

De informatieplichtige moet de opgenomen informatie in het UBO-register jaarlijks bevestigen (dit wil zeggen: uiterlijk één jaar na de eerste registratie of, desgevallend, de laatste wijziging). Ook deze termijn werd verlengd tot 31 augustus 2021. 
 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Liesbet Uyttenhove, Legal Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.