Tewerkstelling van studenten tijdens de coronacrisis

Vakartikels

Tijdens het paasweekend heeft de regering een aantal bijkomende sociale maatregelen genomen. Daarbij werd onder andere beslist om de uren die een student presteert tijdens het tweede kwartaal van 2020 niet te laten meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar. De RSZ heeft dit intussen opgenomen in zijn instructies.

Concreet?

Studenten kunnen gedurende 475 uren per kalenderjaar (contingent) tewerkgesteld worden tegen verlaagde RSZ-bijdragen. 
Er geldt dan een beperkte solidariteitsbijdrage (8,13%) op het loon van de student: 

  • 5,42% ten laste van de werkgever;

 en 

  • 2,71% ten laste van de student. 

Voorwaarden die moeten voldaan zijn:

  • de student is tewerkgesteld met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten;
  • de student is tewerkgesteld tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling (momenteel zullen hier specifieke regels gelden voor studenten van het middelbaar onderwijs en voor studenten die hoger of universitair onderwijs volgen);
  • Om de beperkte solidariteitsbijdrage te kunnen genieten, moet de werkgever de prestaties van de student vóór aanvang van de tewerkstelling in Dimona aangeven met het type werknemer “STU”.

Coronamaatregel: uitbreiding van het studentenwerk tijdens het 2e kwartaal 2020

Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in bepaalde sectoren te helpen opvangen, heeft de regering beslist om de uren die een student presteert tijdens het 2de kwartaal 2020, niet mee te laten tellen voor het contingent van 475 uren per jaar. De uren die de student presteert in het 2e kwartaal 2020 worden als het ware geneutraliseerd.

Dit geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden.
De solidariteitsbijdragen in plaats van de gewone RSZ-bijdragen kunnen dus voor alle uren die zij presteren in het tweede kwartaal van 2020 toegepast worden.

De gewone aangifteregels voor de werkgever blijven wel gelden (Dimona 'STU',  DmfA ,….) en de RSZ zal hierop ingrijpen om ervoor te zorgen dat het contigent van 475 uren voor de student niet verminderd wordt.

Gevolgen op fiscaal vlak

Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat studenten die op deze manier in het tweede kwartaal van 2020 worden tewerkgesteld op fiscaal vlak verder als persoon ten laste kunnen beschouwd worden.

Gevolgen op het vlak van de gezinsbijslagen

Het is belangrijk dat studenten die een extra inspanning leveren tijdens het 2de kwartaal 2020, hun recht op kinderbijslag niet verliezen.
De regionale instellingen die bevoegd zijn voor het toekennen van kinderbijslagen (bv. Vlaanderen – Groeipakket), onderzoeken momenteel hoe zij hun reglementering kunnen aanpassen om dit ongewenste effect te vermijden.

Verdere informatie volgt. Ons departement HR Consultancy Services kan u ondersteunen bij het opmaken van de studentenovereenkomsten.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.