UBO-register – verplichte jaarlijkse bevestiging

Vakartikels

Sinds 2018 moeten vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen en trusts de zogenaamde “uiteindelijke begunstigden” van hun organisatie registeren in het UBO-register. Elke geregistreerde entiteit is ook verplicht om jaarlijks deze gegevens te bevestigen. Met jaarlijks wordt bedoeld; één jaar na de laatste registratie, bevestiging en/of aanpassing van de gegevens in het UBO-register.
 

Wat houdt de jaarlijkse bevestiging in?

Indien uw onderneming verplicht is om de uiteindelijke begunstigden aan te geven in het UBO-register, dan moet u ook elke wijziging aan deze gegevens binnen de maand registeren. 

Automatische herinnering ontvangen

Wilt u één maand voor het verstrijken van deze jaarlijkse termijn een herinnering ontvangen? Activeer dan de e-Box van uw onderneming. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, vindt u hier

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Liesbet Uyttenhove, Legal Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.