Uw aangifte nalatenschap in België en in Spanje

Vakartikels

Na het overlijden van een dierbare breekt een hectische periode aan. Er moet veel geregeld worden. Baker Tilly kan u ondersteuning bieden bij de aangifte nalatenschap in België, maar ook in Spanje.

België

Na het overlijden van een dierbare breekt een hectische periode aan voor de nabestaanden. Verschillende instanties moeten op de hoogte gebracht worden. Heel wat documenten moeten ingevuld worden. Bij een overlijden in België moet de aangifte nalatenschap ingediend worden binnen een termijn van 4 maanden na het overlijden. 

Om deze last te verlichten biedt Baker Tilly hiervoor de nodige ondersteuning.  Met onze kennis van erfrecht en erfbelasting assisteren wij u bij de erfopvolging en de fiscale aangifte van nalatenschap. Al dan niet samen met uw notaris, doen wij het nodige om het attest van erfopvolging te bekomen en worden de nodige gegevens opgevraagd bij uw financiële instellingen en verzekeringsmakelaars. Wij stellen de aangifte nalatenschap op in overleg met de erfgenamen. Wij berekenen de erfbelastingen en wij zorgen ervoor dat de aangifte binnen de wettelijke termijn wordt ingediend. Wij volgen het nalatenschapsdossier ook verder op tot het volledig is afgerond. Wij controleren het aanslagbiljet dat u ontvangt van de betrokken belastingdienst en indien nodig kunnen wij ook een bezwaarschrift indienen.

Spanje

Ook voor nalatenschappen met bezittingen in Spanje bieden wij met Baker Tilly al geruime tijd deze dienstverlening aan.  Deze diensten liggen immers in het verlengde van onze specialisatie inzake begeleiding bij aankoop van onroerend goed in Spanje en onze expertise inzake het uitwerken van een successieplanning op maat met betrekking tot België en Spanje.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Natalie Meersman, Partner / Erkend Boekhouder-Fiscalist, of uw dossierverantwoordelijke.

Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.