Is uw webwinkel in orde met alle regels?

Vakartikels

Vele webwinkels (groot en klein) blijken niet in orde te zijn met de regelgeving. Dit is geen verrassing, want de regelgeving is niet eenvoudig. Een onmogelijke opdracht? Niet als u rationeel te werk gaat met een ervaren raadgever aan uw zijde.

Webwinkels in een stroomversnelling

Tijdens de lockdown in de lente van 2020 zijn veel bedrijven halsoverkop en noodgedwongen op de digitale trein gesprongen. Zij hebben een eigen website opgezet of maken gebruik van een platform van anderen. Intussen zullen deze bedrijven al begrepen hebben dat online-handel uitdagingen inhoudt, die anders zijn dan in een fysiek handelsconcept. We gaan het hier niet hebben over de logistiek, de IT, de online marketing en zelfs niet over de boekhoudkundige verwerking.
We zoemen in op enkele risico’s waar een bedrijf vaak geen energie wil insteken en de risico’s er gewoon bij neemt.

Complexe regelgeving

Vele webwinkels (groot en klein) blijken niet in orde te zijn met de regelgeving. Bedrijven die onder druk van de lockdown oplossingen zochten voor behoud van omzet, lagen niet echt wakker van de juridische regels. Dit is geen verrassing, want de regelgeving is niet eenvoudig.

Online-handel – een complexe regelgeving

Voor wie dit verkoopkanaal wil bestendigen en verder uitbouwen, is het naleven van de regelgeving wel een noodzaak. De risico’s bij onzorgvuldig beleid zijn niet gering.
Een onmogelijke opdracht? Niet als u rationeel te werk gaat met een ervaren raadgever aan uw zijde.

Hierna beschrijven we twee elementen uit onze praktijk – waarvan we merken dat ze vaak vergeten worden. 

De website en auteursrechten

De meeste bedrijven besteden de bouw van de website uit aan externe specialisten. Onze ervaring leert dat deze specialisten vaak “vergeten” de auteursrechten over te dragen aan hun opdrachtgever, hoewel deze voor hun werk betaald heeft. Dit betekent dat een bedrijf dat van leverancier wil veranderen en met een andere leverancier de gebouwde website wil aanpassen, eerst met zijn oude leverancier moet onderhandelen om eigenaar te worden van zijn “eigen website”. 

Is uw website wel van u?

Zelfs als het bedrijf de website bouwt met eigen werknemers is het nodig dat de arbeidsovereenkomst duidelijkheid verschaft over het lot van auteursrechten. Auteursrechten ontstaan immers bij de maker louter door de creatie van het werk, zonder enige verdere formaliteit. 

Het zomaar opnemen van foto’s, tekeningen en afbeeldingen van anderen op de website, is niet zonder gevaar. Deze zijn vaak beschermd door auteursrecht. Teksten die door communicatie-adviseurs worden geschreven kunnen ook beschermd zijn.

Hoe meer succes de website heeft, hoe groter het risico dat iemand een vergoeding komt eisen voor het gebruik. Een gewaarschuwd bedrijf zal meestal zonder al te veel moeite vooraf een regeling kunnen treffen over het gebruik ervan. Een bedrijf dat beschuldigd wordt van ongeoorloofd gebruik zal het veel moeilijker hebben om zich onder een vordering voor vergoeding uit te wurmen.

Privacy en cookies

De privacyregels zijn uiteraard niet alleen op online handel van toepassing, maar we merken dat deze regelgeving nog al te vaak niet wordt gevolgd. In 2018, bij de inwerkingtreding van de Europese regelgeving i.v.m. privacy, werd in de media veel gesproken over deze nieuwe regels. Twee jaar later zien we, dat dit bij veel bedrijven weer op de achtergrond geraakt.

De persoonsgegevens die een bedrijf via de website binnenkrijgt (al dan niet via cookies) dienen de strikte privacy regels na te leven. De Gegevensbeschermingsautoriteit volgt dit ook op en de risico’s voor overtreders zijn niet te onderschatten.

En nog vele andere regels

De twee elementen die hiervoor aan bod zijn gekomen, laten slechts een klein deel van de juridische puzzel zien die bij online-handel hoort. We hebben het hier immers niet gehad over algemene voorwaarden, verkoop op afstand-regelgeving, consumentenbescherming, geoblocking, garantieregelingen,…

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Anne Roucourt, Legal Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.