Vakantie vooruitzichten en de fiscus: beiden zien het licht aan het einde van de “Corona-tunnel”

Vakartikels

Met de vakantiemaanden in aantocht popelen veel Vlamingen om te reizen naar Spanje. Op Europees vlak is er een compromis gevonden om binnen enkele weken het reizen binnen Europa te vergemakkelijken via een Europees reiscertificaat. 

Andalucia, een verlaging van de registratierechten

De regio Andalucía speelt hier proactief op in. Om de economie te ondersteunen en nieuw leven in te blazen worden de registratierechten op onroerende goederen vanaf 28 april 2021 tijdelijk verlaagd tot 7% in plaats van de “gebruikelijke” bestaande progressieve tarieven tussen 8 en 10%. 

Deze maatregel is slechts geldig tot 31 december 2021. Zeker niet te lang twijfelen is dus de boodschap. Een reis naar Spanje deze zomer kan daarom ook de ideale gelegenheid zijn om op huizenjacht te gaan. 

Het is nu de vraag of ook andere regio’s Andalucia gaan volgen en dergelijke stimuli zullen overwegen. We volgen dit verder op de voet. 

Costa Blanca, registratierechten

Heeft u uw oog laten vallen op een woning aan de Costa Blanca? De registratiebelasting in de Communidad Valencia, waar de Costa Blanca een deel van uitmaakt, bedraagt op dit moment 10%. 

Het registratierecht is niet van toepassing op een “nieuwe woning of nieuw appartement” vermits hierop BTW is verschuldigd (in beginsel 10% + AJD) in plaats van het registratierecht (TPO). Die AJD of “documentatietaks” bedraagt in Communidad Valencia 1,5% en is in Andalucia nu ook tijdelijk (tot 31 december 2021) verlaagd tot 1.2%.

Wijzigingen in de Belgische wetgeving

In februari werd een nieuwe wettelijk kader in het leven geroepen voor Belgen met buitenlands onroerend goed. De reden voor deze nieuwe wetgeving? België was veroordeeld door het Europese Hof van Justitie omdat een onroerend goed in het buitenland anders belast werd dan een onroerend goed in België. Verder was België ook  veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Praktisch houdt dit in dat aan elk buitenlands onroerend goed een “Belgische kadastraal inkomen” wordt toegekend. Was u voor 31 december 2020 eigenaar van een onroerend goed in het buitenland (lees: ook Spaans onroerend goed)? Dan wordt u aangeschreven door de Belgische fiscus. Bent u van plan om een onroerend goed in Spanje aan te kopen Dan bent u verplicht dit te melden en wordt een Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan dit onroerend goed. Dit zal u ook in uw Belgische aangifte moeten opnemen.

Voor een Belgische resident worden de inkomsten van een Spaans onroerend goed vrijgesteld van de inkomstenbelasting in België, zij het met progressievoorbehoud. Omwille van dit progressievoorbehoud zal de Belgische fiscus het kadastraal inkomen aanwenden in der berekening van de belasting.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Dany De Decker, Partner / Fiscaal accountant, Natalie Meersman, Partner / Fiscaal accountant of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.