Vanaf 2018 is het van uiterste belang om voorafbetalingen te doen inzake vennootschapsbelasting

Tax alerts
Tax Alert

In geval van afwezigheid of ontoereikendheid van voorafbetalingen, zal een verhoging van de vennootschapsbelasting worden toegepast. Wat betreft aanslagjaar 2019 (inkomsten m.b.t. boekjaar 2018), is de belastingverhoging aanzienlijk en bedraagt ​​deze 6,75% van de verschuldigde belasting.

Bovendien is de 'de minimis'-regel afgeschaft voor vennootschappen, zodat de belastingverhoging steeds wordt toegepast, zelfs als deze lager is dan 0,50% van de verschuldigde belasting of €50.00 (€80.00 geïndexeerd bedrag).

Voor een vennootschap waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar, bedraagt ​​het voordeel van een voorafbetaling vóór 10 oktober 2018 (voorafbetaling 3), 6% van het bedrag van de betaling.

Een belastingverhoging kan worden vermeden als vennootschappen 75% van de verschuldigde belasting betalen op de eerste vervaldag, met name 10 april (voorafbetaling 1), of 90% op de tweede vervaldag, namelijk 10 juli (voorafbetaling 2). Wat betreft het derde (10 oktober - voorafbetaling 3) en het vierde kwartaal (20 december - voorafbetaling 4), moet meer dan 100% van de belasting worden betaald om een verhoging alsnog te vermijden.

Uiteraard staan wij ​tot uwer beschikking om u te helpen bij de berekening van uw voorafbetalingen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Tanja De Decker, Marc De Munter of uw dossierbeheerder.

* Er bestaan specifieke regels ​​voor bedrijven waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar.