Verlaging Vlaamse erfbelasting: "een fiscaal geschenk(je)?"

Vakartikels

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 23 februari aangekondigd dat zij een akkoord hebben bereikt over de verlaging van de Vlaamse erfbelasting. Ondanks de aankondiging werd het voorontwerp van decreet pas op 2 maart ll. door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd.  De teksten worden nu voorgelegd aan de SERV en zullen na advies van de Raad van State door de Vlaamse Regering aan het Vlaamse Parlement worden voorgelegd. 

Erfrecht

Dus ondanks het feit dat na de berichtgeving in de pers de perceptie is ontstaan dat dit alles reeds in kannen en kruiken is, is het toch nog even afwachten of de eindstreep van 1 september 2018, datum waarop dit alles in voege zou moeten treden, wordt gehaald.

In elk geval lijkt het, in vergelijking met de ballonnetjes die de laatste weken werden opgelaten vanuit verschillende kringen, toch wel iets minder dan verwacht. 

Het  betreft het volgende wijzigingen : 

1. De langstlevende partner : vrijstelling van 50.000 EUR bovenop de gezinswoning

Sinds 1 januari 2007 betaalt de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner geen erfbelasting meer op de gezinswoning. Deze vrijstelling geldt zowel voor gehuwden als wettelijk samenwonenden, en is onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing voor feitelijk samenwonenden.  

Er werd nu ook beslist dat de langstlevende partner geen erfbelasting meer zal moeten betalen op de eerste schijf van 50.000 EUR roerend vermogen, bovenop de bestaande vrijstelling voor de gezinswoning.

2. Kinderen jonger dan 21 jaar

Voor kinderen jonger dan 21 jaar die hun beide ouders verliezen komt een vrijstelling van 75.000 EUR op roerend vermogen én op het huis waarin hij/zij woont.

3. Tarieven in de zijlijn

Op tarieven in de zijlijn moeten op vandaag hoge erfbelastingen betaald worden. Zij kunnen in het Vlaamse Gewest oplopen tot 65 procent. De Vlaamse Regering heeft beslist de tarieven in de zijlijn aan te passen. Het hoogste tarief van 65 procent valt weg. Er komt een nieuw tarief van 25% voor erfenissen tot 35.000 EUR.

Tabel 1 artikel DADE maart 2018
Tabel 2 artikel DADE maart 2018

De tarieven in rechte lijn wijzigen niet. 

4. Erfenissprong

Met de erfenissprong kunnen kleinkinderen nu al rechtstreeks erven van hun grootouders. Het volstaat dat de ervende kinderen vrijwillig hun erfenis verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen. Oorspronkelijk was de regel ook dat er door een erfenissprong geen nadeel mocht ontstaan voor de Schatkist. Daardoor moesten kleinkinderen vaak meer erfbelasting betalen dan eigenlijk zou moeten. In 2017 werd al beslist het fiscale nadeel van de erfenissprong weg te werken. Nu werd beslist dat een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk wordt. De erfgenaam zou een jaar de tijd krijgen zijn of haar erfenis door te geven aan de eigen kinderen.

Graag verwijzen wij ook naar ons nieuwsartikel van 28 november 2017 betreffende het Nieuwe Erfrecht, dat in werking zal treden vanaf 1 september 2018.

Het is ten stelligste aan te raden om voor 1 september 2018 uw bestaande planning onder de loep te nemen, zeker wanneer reeds schenkingen werden gedaan, u nu nog een schenking tussen echtgenoten zou willen doen of reeds een testament heeft opgemaakt. 

Voor meer info kan u contact opnemen met Natalie Meersman (Partner / Erkend boekhouder - Fiscalist) of Dany De Decker (Partner / Erkend boekhouder - Fiscalist).