Verlenging akkoorden tussen België en buurlanden over thuiswerk verricht gedurende covid-19- pandemie

Vakartikels

De oorspronkelijke akkoorden tussen België en respectievelijk Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland worden verlengd tot en met 30 juni 2022. 

In 2020 heeft België met zijn buurlanden akkoorden gesloten (oorspronkelijk tot 30 juni 2020) over de belastbaarheid van thuiswerkdagen van een internationaal tewerkgestelde werknemer tijdens de COVID-19 pandemie. Deze akkoorden voorzien in een fictie voor de inkomsten die verband houden met thuiswerkdagen ten gevolge van de maatregelen die door de diverse overheden zijn genomen in het kader van de bestrijding tegen COVID-19. Deze werkdagen kunnen beschouwd worden als dagen die zijn gepresteerd in het land waar de werknemer ze zou hebben gepresteerd zonder de door de regeringen genomen maatregelen.

De diverse akkoorden werden al meermaals verlengd en waren geldig tot 30 juni 2022. De Belgische en Nederlandse regeringen hebben bevestigd dat het akkoord afgesloten tussen beide landen niet langer verlengd zal worden na 30 juni 2022. Bijgevolg zal geen gebruik meer gemaakt kunnen worden van deze gunstige regeling vanaf 1 juli 2022. 

Vermoedelijk zullen ook de akkoorden met de andere buurlanden niet langer verlengd worden na 30 juni 2022 maar hierover is momenteel nog geen communicatie geweest van de betrokken regeringen. Wij volgen dit verder op en houden u in dit verband op de hoogte. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, Yves Coppens, Individual Tax Partner of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.