Webinar: coronavirus en telewerk

Vakartikels

Tijdens een webinar op 10 maart werd door Lieven Nissens, HR Consultancy Director bij Baker Tilly, toelichting en duiding gegeven bij de verschillende vormen van  telewerk. Er werd ook stilgestaan bij de CA0 nr. 149, recent gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis.

Telewerk valt in deze tijden niet meer weg te denken en zal ook na de coronapandemie een ‘blijver’ worden. Naast het occasioneel en structureel telewerk, werd eind januari 2021 de CAO nr. 149 gesloten. Deze overeenkomst is van toepassing op ondernemingen, die op 1 januari 2021 nog geen regeling van telewerk hebben uitgewerkt en dit nu verplicht moeten invoeren tot eind december 2021.

Ondernemingen moeten bij de uitwerking van een telewerkbeleid rekening houden met heel wat elementen. Policies en arbeidsovereenkomsten worden best opgesteld of aangepast naargelang de gekozen vorm van telewerk. 

Verder zijn er voor werkgevers verschillende mogelijkheden om werknemers te vergoeden voor o.a. de kosten voor elektriciteit, verwarming, klein bureaumateriaal en het gebruik van eigen PC en/of internetverbinding. Vanaf maart 2021 kan bovendien het materiaal dat de werknemer zelf aankoopt, onder bepaalde voorwaarden worden terugbetaald. 

Voor de telewerker moet er tevens aandacht worden besteed aan het welzijnsbeleid in het kader van thuiswerk. Onder andere bij structureel telewerk en nog nadrukkelijker in het kader van de CAO nr. 149  dient de werkgever maatregelen te nemen om isolement bij thuiswerken te voorkomen.

Heeft u ons webinar rond telewerk gemist? Dan kan u deze bekijken via onderstaande video. 

Wenst u telewerk in te voeren in uw onderneming? Of hebt u vragen rond uw telewerkbeleid? Met onze HR Consultancy Services kunnen we u de nodige ondersteuning bieden bij het opmaken van arbeidsovereenkomsten, policies en het aanpassen van het arbeidsreglement bij alle mogelijke vormen van telewerk. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.