In welke mate mag je nu nog cash betalen?

Vakartikels

Hoeveel cash mag je als ondernemer nog van een klant ontvangen? Welke aankopen mogen nooit in cash betaald worden?

Welk bedrag mag nog cash?

U komt ongetwijfeld wel eens in aanraking met contante betalingen. Maar welk bedrag mag u nu eigenlijk cash ontvangen?

We vatten de huidige regelgeving hier even voor u samen:

Actie Toegelaten bedrag (*)
Verkoop van onroerende goederen Geen betalingen in contanten mogelijk
Openbare verkoop van roerende goederen EUR 3.000
Bankverrichtingen Onbeperkt

Betaling tussen professionals (B2B),
met uitzondering van koop/verkoop
van edele metalen, oude metalen en koperen kabels

EUR 3.000
B2B koop/verkoop van edele metalen,
oude metalen en koperen kabels
Geen betalingen
Betaling door een professional aan een conusument (C2B),
met uitzondering van betalingen inzake
edele metalen, oude metalen en koperen kabels
EUR 3.000
C2B betaling m.b.t. edele en oude metalen EUR 500
C2B betaling m.b.t. koperen kabels Geen betalingen in contanten mogelijk
Betaling of schenking door een consument
aan een professional (B2C)
EUR 3.000
Betaling of schenking tussen consumenten Onbeperkt

 

(*) Wordt een schuld in schijven betaald, bestaat er tussen meerdere schulden een verband (bv. een kleinhandelaar koopt elke dag goederen bij zijn groothandelaar) of worden bij wijze van schenking op verschillende opeenvolgende dagen bedragen betaalt, dan gelden de hier vermelde maxima voor het geheel van de verrichtingen. Het is dus niet mogelijk om, door het spreiden van de betalingen, te ontsnappen aan deze maxima. 

Met “consument” wordt iedere natuurlijke persoon bedoeld die handelt voor doeleinden buiten het kader van zijn commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep.
Een “professional” is elke persoon die geen consument is. Worden bedoeld: de ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen), met inbegrip van de VZW’s.

Ingeval u deze wetgeving niet naleeft, dan riskeert u een geldboete tussen € 250 tot € 225.000 met een maximum van 10% van het ten onrechte ontvangen of betaalde cashbedrag. Betaler en ontvanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de boete.

Indien u hieromtrent meer informatie wenst, neem dan contact op met uw dossierverantwoordelijke of Liesbet Uyttenhove, Senior Legal Counsel.