Wordt uw bedrijfswagen duurder?

Vakartikels

Sinds september 2018 worden nieuwe wagens aan strengere homologatietesten onderworpen, die resulteren in hogere CO2-waarden. Heeft dit een invloed op het fiscale kostenplaatje van uw bedrijfswagen?

Hogere CO₂-waarde door strengere homologatietests

Sinds 1 september 2018 worden nieuwe wagens onderworpen aan strengere homologatietests die een realistischer beeld moeten geven van de uitstoot en brandstofconsumptie van de wagen. Dit op basis van een Europese Verordening (EU 2017/1151 van 1 juni 2017).  De nieuwe strengere WLTP-norm (Worldwide Light vehicle Test Procedure), resulteert zoals verwacht in een hoger verbruik en dus ook een hogere CO₂-waarde in vergelijking met de oude NEDC-norm (New European Driving Cycle). En dit zou wel eens slecht nieuws kunnen zijn…

Autofiscaliteit gebaseerd op CO₂

Een hogere CO₂-waarde drijft namelijk de fiscale kost van uw bedrijfswagen de hoogte in. Zowel de aftrek van autokosten in de vennootschap, als de berekening van het voordeel van alle aard voor privé gebruik van de bedrijfswagen en de BIV worden immers mee bepaald door de officiële CO₂-waarde.

Voorlopig zonder fiscale gevolgen

Toepassing van de strengere WLTP-norm zou als gevolg hebben dat een nieuwe wagen met eenzelfde uitstoot en brandstofverbruik als een bestaande wagen, toch een hogere CO₂-waarde krijgt en hierdoor onder een nadeliger fiscaal regime valt dan de oudere wagen. De minister van Financiën had eerder reeds verklaard dat dit geenszins de bedoeling was, en bevestigde dat de oude NEDC-waarden nog 2 jaar, zijnde 2019 en 2020, blijven gelden voor het bepalen van de fiscale aftrek van wagens en de berekening van het voordeel van alle aard. Dit werd recent ook bevestigd in een aangepaste versie van de FAQ inzake bedrijfswagens (Frequently Asked Questions, versie 17). Wat betreft de BIV, had de Vlaamse overheid naar aanleiding van een vraag om uitleg in september 2017, reeds bevestigd dat de nieuwe testmethodes geen invloed zouden hebben.

Hoezo, oude NEDC-waarde voor nieuwe wagens?

Ondanks het feit dat de strengere WLTP-normen sinds september 2018 worden toegepast bij homologatie van nieuwe wagens, is het mogelijk om de oude NEDC-waarde te gebruiken voor fiscale doeleinden. Dit kan omdat er een Europese rekentool bestaat, die toelaat om WLTP-waarden om te rekenen naar NEDC-waarden. Zowel de omgerekende NEDC-waarde als de WLTP-waarde staan voortaan op het gelijkvormigheidsattest.

Voorlopig hebben de strengere homologatietesten en nieuwe WLTP-waarden dus geen invloed op de fiscaliteit van uw bedrijfswagen. En dat is goed nieuws. Wat de toekomst brengt, zal wellicht ergens in de loop van 2020 duidelijk worden…

CO₂-uitstoot Diesel Aftrek% (*) (**) CO₂-uitstoot Benzine
< 60 g
100%
< 60 g
> 60 tot 105 g
90%
> 60 tot 105 g
> 105 tot 115 g
80%
> 105 tot 125 g
> 115 tot 145 g
75%
> 125 tot 155 g
> 145 tot 170 g
70%
> 155 tot 180 g
> 170 tot 195 g
60%
> 180 tot 205 g
> 195 g of geen CO2 gekend
50%
> 205 g of geen gegevens beschikbaar
(*) Voor plug-in hybride wagens zijn de energiecapaciteit van de batterij en de CO2-uitstoot bepalend voor de fiscale aftrekbaarheid. 
(**) Wagens met een uitstoot van 0 gram CO2/km (elektrische wagens), genieten tijdelijk nog van een verhoogde kostenaftrek van 120 %.
Vanaf 1 januari 2020 geldt volgende formule: 120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gram CO2/km)

Waarbij de coëfficiënt gelijk is aan:

1 = Diesel (en de hybride varianten daarvan)

0,90 = CNG (aardgas) indien de fiscale PK maximaal 12 is

0,95 = in alle andere gevallen
Deze formule zal (in de meeste gevallen) resulteren in een lagere fiscale aftrek, en wordt expliciet beperkt tot 100%, ook voor elektrische wagens.

Berekening voordeel van alle aard

Het privégebruik van een bedrijfswagen wordt in de personenbelasting belast als voordeel van alle aard, dat bepaald wordt op basis van volgende formule:

Voordeel van alle aard = Cataloguswaarde x CO2-coëfficient x 6/7 x jaarlijkse correctie [1]

[1] Jaarlijkse correctie: jaarlijkse afname van 6%, met een maximale correctie van 30%. De correctie coëfficiënt zal aldus minstens 70% bedragen.

Opgelet: Gecorrigeerde CO2-waarde mogelijk bij fake hybride wagens die vanaf 1 januari 2018 werden aangekocht.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot uw dossierbeheerder of tot Tanja De Decker, Tax Partner van onze Consultancy afdeling.