audit_banner7


Als Belgische vennootschap of vereniging bent u binnen bepaalde kaders wettelijk verplicht om een commissaris aan te stellen voor een mandaat van 3 jaar. 
Maar ook zonder deze wettelijke verplichting  kan een dergelijke controle meer inzicht bieden in de financiële informatie binnen uw onderneming. Zo kan u onder meer de nodige transparantie verlenen aan verschillende belanghebbenden.

Ook voor specifieke controle opdrachten voor ondernemingsraden en rapporteringen kunt u bij ons team terecht. 
Vrijblijvend kennismaken? 

Vraag een afspraak

Rapportering met meerwaarde

  • Naast een betrouwbaar verslag, willen we een meerwaarde creëren voor uw onderneming. Binnen de regels van de onafhankelijkheid kijken we daarom hoe we u verder kunnen ondersteunen. Na afloop van het rapport bespreken we en adviseren u over eventuele risico’s. 
  • Bij complexe vragen doen we beroep op een team van fiscale, juridische en financiële experts. 

Onze dienstverlening

  • Mandaten van commissaris in vennootschappen en verenigingen (VZW’s)
  • Controle van geconsolideerde jaarrekeningen
  • Controle van financiële rapporteringen
  • Specifieke controleverslagen voor overheden en openbare besturen
  • Specifieke controle opdrachten voor ondernemingsraden en rapporteringen