HR Consultancy Services

One stop shop voor HR diensten

Aansluitend bij de diensten die we reeds aanbieden vanuit de afdeling "Individual Tax" (internationale tewerkstelling, loonoptimalisatie, bonusplannen, payroll coördinatie,…) willen we met de HR Consultancy Services een "one stop shop" voor HR diensten zijn voor onze klanten.

De ‘war on talent’ met de daaraan gekoppelde employer branding, het behoud van goede werkkrachten en preventie op burn-out en ziekte is momenteel de eerste bekommernis van veel kmo’s. Net zoals de immer evoluerende HR-reglementering en -wetgeving. We stellen echter vast dat heel wat bedrijven nauwelijks de tijd hebben om zich te verdiepen in deze materie. We bieden hen een helpende hand om hun HR-beleid door te lichten, kosten te besparen en bij te sturen waar nodig.

Met de ‘HR Quick Scan’ kunnen we meteen zien of er zich al dan niet problemen (kunnen) voordoen, wat er kan verbeterd worden of wat prioritair moet gebeuren. We analyseren hiervoor een beperkt aantal documenten binnen het bedrijf om mogelijke risico’s te detecteren. Op basis hiervan kunnen we indien gewenst een uitgebreidere sociale audit doen. Voor de Quick Scan kunt u genieten van 30% korting via de kmo-portefeuille.

Elk bedrijf heeft eigen, specifieke HR-uitdagingen naargelang zijn grootte

Voor een eenmanszaak maar ook vennootschappen is de eerste medewerker aanwerven altijd een belangrijke stap. We begeleiden u dan met aanwervingstips, met de gangbare loon- en arbeidsvoorwaarden, info over werkgeverskortingen, overheidsverplichtingen, verzekeringen, onthaalbeleid…
Een kleine onderneming heeft nood aan een sociale audit en advies over loonoptimalisatie.
Voor een (middel)groot bedrijf is het doorvoeren van performance management ook heel belangrijk net als de vraag hoe werknemers na lange ziekte of burn-out terug te re-integreren op de werkplek.

Personeel aanwerven: hoe doet u dat? 

Internationale expertise

Omdat Baker Tilly België deel uitmaakt van Baker Tilly International kan het voor elk type klant de kwaliteit en de kracht van een internationale speler combineren met het persoonlijk maatwerk en de kostprijs van een lokale speler. Dat betekent concreet dat het HR Consultancy Services-team voor werknemers van een Belgisch filiaal in het buitenland een beroep kan doen op de expertise van een lokaal Baker Tilly-kantoor. Omgekeerd kan Baker Tilly ook de HR-omkadering adviseren van in België opererende werknemers in opdracht voor een buitenlands bedrijf.

Een waaier aan diensten

De belangrijkste peilers binnen HR Consultancy Services zijn: een sociale audit van het HR-beleid; een screening van de sociaal-juridische arbeidsdocumenten en advies voor loonoptimalisatie; een doorlichting van de bedrijfscultuur in het kader van de work-life balance en de burn-out problematiek.

Screening 

Sociaal-juridische documenten, waaronder arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement en policy documenten...

Loonoptimalisatie

 • Starten met personeel, optimale verloning, (RSZ) kortingen…
 • Variabel verlonen (premies, bonusplannen…) of flexibel verlonen (de stap naar een cafetariaplan…)
 • Mobiliteit

Advies over loonoptimalisatie 

Doorlichten bedrijfscultuur

in het kader van welzijnsbeleid binnen de onderneming (onthaal, work-life balance, preventie van burn-out en ziekte)

 • Onthaalbeleid 
 • Arbeidsduur: flexibele uurroosters, glijdende uurroosters, telewerk
 • Performance management: functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen…
 • Welzijn

Work-life balance en burn-out: hoe pakt u dat aan in uw bedrijf?

Sociale audit

Baker Tilly voert een audit van het sociaal-juridisch HR-beleid om mogelijke risico’s en boetes van sociale inspectie te vermijden. Met nazicht van de gehanteerde loonschalen, tewerkstellingsplannen, conformiteit collectieve arbeidsovereenkomsten…  

Sociale audit van uw HR-beleid? 

HR Outsourcing

Ons HR Consultancy team werkt ook ter plekke bij u op kantoor. Onze dienstverlening focust zich op: 

 • Het organiseren en professionaliseren van uw personeelsbeleid 
 • Juridische en administratieve ondersteuning

Ondersteuning van uw hr-beleid bij u op kantoor
 

Aanvullende dienstverlening  

 • Permanente ondersteuning m.b.t. vragen over sociale wetgeving en arbeidsrecht
 • Aanpak werving en selectie
 • Aanpak ontslagbegeleiding: opzeg of verbreking, onderling akkoord, medische overmacht….
 • Aanpak re-integratietraject langdurig zieken
 • Bruto-netto/loonkost
Met onze knowhow én de geïntegreerde samenwerking van onze teams kunnen we snel reageren op HR-vragen van onze klanten.
Peter Weyers, vennoot Baker Tilly