bannerESG_website6

 


Europa heeft gekozen voor een duurzame economie. Meer dan ooit zullen ondernemingen hun positieve impact moeten aantonen op het milieu (Environment) en de samenleving (Social). Die interacties zijn ze verplicht te omkaderen met goed bestuur (Governance).

Een groot pakket nieuwe ESG-wetgeving is voorzien voor implementatie op korte termijn. Ze zal van meer bedrijven meer details vragen over aantoonbare duurzaamheid. Onze specialisten zijn klaar om u daarbij te adviseren en te begeleiden. We bieden u onder meer:

 • Correct inzicht in de timing en in de reële impact van nieuwe wetten en regelgeving 
 • Afstemmen van uw activiteiten met de regelgeving die voor u van toepassing is
 • Een pragmatische aanpak op maat die uw duurzaamheidambities en projecten begeleidt
 • Integrale, niet-financiële rapportering volgens de Europese regelgeving en standaarden 
 • Een onafhankelijke controle (assurance) van uw niet-financiële rapportering 

 

 

Onze dienstverlening aan duurzame bedrijven

Een modulair dienstenpakket op maat van de maturiteit van uw organisatie. We nemen de complexiteit weg en begeleiden u bij het opmaken van analyses, strategie, projectplanning en rapportering. We zijn een klankbord dat uw onderneming mee ontwikkelt.

 

esg-basis

ESG-basis
 

Informatiesessies en training die de basis effenen voor u en uw medewerkers. We beantwoorden elementaire vragen zoals… wat betekent ESG concreet? Wat is de impact en het belang voor mijn organisatie? Wat is de relatie met de SDG’s?  Wanneer wordt de nieuwe regelgeving van kracht voor mijn bedrijf? Is het interessant om te rapporteren als ik niet verplicht ben? Hoe begin ik eraan? 

impactanalyse

Impactanalyses
 

Samen beoordelen we hoever u staat. Onze ESG-scan biedt zicht op risico’s, aandachtspunten en identificeert mogelijke opportuniteiten. U kunt ook kiezen voor een diepgaande analyse waarbij we uw materialiteitsmatrix opstellen volgens de EU regelgeving. Zo weet u precies welke ESG-aspecten significant zijn voor uw onderneming, wat resulteert in een prioriteitenlijst voor verdere acties. De ESG-scan is een waardevol instrument als risicobepaling bij waarderingen, fusies en acquisities (M&A).

transformatie

Transformatiebegeleiding
 

Een complete begeleiding die in z’n volle breedte kijkt naar uw strategie en duurzaamheidsambities. Vanuit ondernemerservaring bieden we u een klankbord dat uw onderneming mee ontwikkelt. U mag daarbij rekenen op een tastbaar projectplan met coherente, pragmatische stappen. Laten we uw ambities omzetten in economische differentiatie en duurzame meerwaarde.

duurzaamheidsprojecten

Duurzaamheidsprojecten 
 

We pakken een of meer aspecten van uw duurzaamheidsbeleid aan, leggen een gewenst einddoel vast en gaan aan de slag binnen een verbetertraject voor zaken zoals uw CO2-voetafdruk, energiereductie en -transitie, duurzaamheid van gebouwen, circulaire economie, employer branding, diversiteit en inclusie, welzijn en gezondheid, processen voor goed bestuur en meer.

duurzaamheidsrapportering

Rapportering en gegevensuitwisseling
 

Ondernemingen die moeten rapporteren, begeleiden we naar een controleerbaar, niet-financieel rapport volgens de regelgeving. Ook bedrijven die als toeleverancier gegevens moeten aanreiken aan hun grote klanten, kunnen bij ons terecht. Voor hen zetten we databeheer en gegevensuitwisseling op conform de nieuwe Europese normen.

assurance

Assurance
 

Tijdens een onafhankelijke assurance gaan we na of een rapport en de gegevens volledig zijn en op een consistente en betrouwbare manier zijn opgebouwd.

Baker Tilly voor uw volledig traject

U kunt bij Baker Tilly terecht met al uw vragen over uw duurzaamheid. We gaan verder dan het traditionele rapporteren of de controle erop uitvoeren. 
De toekomst van onze klanten is essentieel en we gaan er samen aan werken om uw competitiviteit te verhogen en uw duurzaamheidsclaims hard te maken. Zo ondersteunen we uw economische leefbaarheid op langere termijn.

Uw duurzaamheid bewezen

Sterke reputatie op de arbeidsmarkt

Steeds meer medewerkers kiezen voor bedrijven die actief bijdragen aan de maatschappij. Een bewezen, duurzaam merk kan onmisbaar zijn voor uw employer branding.

Blijvend vertrouwen van de klant

Het belang van duurzaamheid blijft toenemen als essentieel element in uw concurrentiestrategie. Bewijs aan uw klanten dat zij de juiste, toekomstgerichte keuze hebben gemaakt.

Overtuigend naar investeerders

Investeerders zijn hun middelen aan het concentreren naar duurzame initiatieven. U kunt uw dossiers en de waarde(ring) van uw onderneming onderbouwen met uw toekomstvisie in ontegensprekelijk cijfermateriaal.

Duurzaamheid bij Belgische KMO's en grote ondernemingen

Aan de hand van een korte vragenlijst, willen we een beter beeld schetsen van de mate waarin duurzaamheid leeft binnen KMO’s en grote ondernemingen. Indien u uw e-mailadres nalaat, ontvangt u een samenvattend rapport met de voornaamste trends en inzichten.

Vul onze enquête verder aan 

Samenwerken met Baker Tilly?

We werken aan een duurzaamheidsstrategie die uw toekomst mee bepaalt. Met een netwerk van experts implementeren we uw verdere stappen naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 • Vanuit ondernemerservaring
  Het ESG-kader heeft impact op zo goed als alle aspecten van uw bedrijfsstrategie. Daarom gaan we in z’n volle breedte naar uw plannen en problematieken kijken. Vanuit concrete ondernemerservaring en expertise bieden we u een klankbord dat uw onderneming mee ontwikkelt.
   
 • Meteen praktisch bruikbaar
  We leggen de nadruk op de uitvoerbaarheid van de voorstellen. U mag rekenen op een volledige transformatiebegeleiding in coherente, pragmatische stappen op basis van een tastbaar projectplan met opvolging.
   
 • Beproefde aanpak
  We begeleiden u via een opvolgmodel met tussentijdse doelen. Inbegrepen zijn een ROI-berekening en het identificeren en voorkomen van de typische valkuilen. Onze modulaire aanpak houdt rekening met uw grootte, maturiteit en groeiplannen.
   
 • Financiële expertise
  Uw investeringen in extra duurzaamheid moeten ook financieel solide zijn en u op termijn meer marge leveren. U kunt rekenen op onze brede financiële expertise en een doeltreffende begeleiding en optimalisatie van uw dossiers zoals bijvoorbeeld bij de afhandeling van investeringen en subsidies.
   
 • Onze duurzaamheidsvisie
  Ook als organisatie bouwen we mee aan een duurzame toekomst. Naast het creëren van duurzame meerwaarde voor klanten, zetten we ons actief in om een positieve impact te maken op mens, milieu en maatschappij. 

Een duurzaamheidsstrategie op maat? 

 

bakertilly_website