duurzaamheidsvisie_5Baker Tilly wil een positieve impact maken op mens, milieu en maatschappij. 
Als adviesbedrijf integreren we niet enkele duurzaamheid bij onze klanten, maar gaan we ook actief aan de slag om duurzaamheid te verankeren binnen onze eigen bedrijfsstrategie. 

Nu, voor morgen. 

welzijn medewerkers

Zorg voor onze medewerkers

Als dienstenbedrijf is het welzijn van onze medewerkers uitermate belangrijk. Onze kantoren vormen een inclusieve en diverse werkomgeving waarin iedereen gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Via opleidingen en vormingen creëren we een werkomgeving waarin onze medewerkers zich ten volle kunnen ontwikkelen en groeien. Initiatieven en ideeën worden aangemoedigd en zorgen voor een actieve betrokkenheid bij het dagdagelijkse beleid in al zijn aspecten.

duurzaamheid bij klanten

Een duurzame toekomst voor onze klanten 

Sinds juni 2022 zijn we bezig met het uitrollen van onze ESG & Sustainability dienstverlening. We zien het als onze rol om ondernemingen en organisaties te ondersteunen en te inspireren bij hun duurzaamheidsambities. In onze diensten leggen we vooral de klemtoon op het creëren van een duurzame meerwaarde creatie en dat voor alle betrokken stakeholders.

integriteit

Integriteit en transparantie

Integriteit en transparantie vormen een essentieel onderdeel van onze bedrijfswaarden. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze overtuiging dat integriteit, respect, verantwoordelijkheid en duurzaamheid een sterk ethisch kader vormen dat economische waarde creatie kracht bijzet voor onszelf, onze klanten en al onze andere stakeholders.

maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We werken actief aan het minimaliseren van onze ecologische impact en waar mogelijk trachten we een positieve bijdrage aan de maatschappij te brengen. De lopende elektrificatie van ons wagenpark is de belangrijkste hefboom om onze CO2 uitstoot de volgende 3 jaar substantieel te reduceren. Via vrijwilligerswerk voor verschillende ecologische en sociale projecten trachten we zeer gericht een positieve impact te brengen.


Om onze duurzaamheidsstrategie te bepalen, zijn we in de eerste plaats in gesprek gegaan met klanten en medewerkers. Op deze manier kunnen we identificeren welke focuspunten rond duurzaamheid relevant zijn. 
Deze onderwerpen werden daarna gerangschikt naargelang belang en impact aan de hand van een materialiteitsanalyse. Deze analyse vormt ook de basis van onze duurzaamheidsstrategie en onze inspanningen voor de volgende jaren.

ESG - impact matrix - NL

Duurzaamheid integreren binnen uw onderneming?  

U kunt bij Baker Tilly terecht met al uw vragen over uw duurzaamheid. We gaan er samen aan werken om uw competitiviteit te verhogen en uw duurzaamheidsclaims hard te maken. Zo ondersteunen we uw economische leefbaarheid op langere termijn.
 

Maak een vrijblijvende afspraak